Καθ. Τόνι Βεκόφ στην Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία: Η αύξηση των κονδυλίων για την υγειονομική περίθαλψη είναι αναπόφευκτη

 In Νέα

Ο μέσος όρος των εισφορών για την υγεία στην ΕΕ είναι 15%, ενώ στη Βουλγαρία είναι 8%.

“Τα δημόσια κονδύλια για την υγειονομική περίθαλψη στη Βουλγαρία, τα οποία αποτελούνται κυρίως από την εισφορά υγείας 8%, είναι ανεπαρκή. Αυτό αποδεικνύεται από τις υψηλές συμμετοχές των ασθενών για εμφυτεύματα, φάρμακα, ιατρικές δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο ασφάλισης υγείας. Σύμφωνα με τη Eurostat, τα επίπεδα των συμμετοχών στη Βουλγαρία είναι τα υψηλότερα από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε είναι αναπόφευκτο να αυξηθούν τα κονδύλια για την υγειονομική περίθαλψη στη Βουλγαρία”.

Αυτό είναι που δήλωσε ο καθ.  Τόνι Βεκόφ, διευθυντής μιας αλυσίδας ιδιωτικών νοσοκομείων που ειδικεύονται στην ιατρική υψηλής τεχνολογίας.

Πρόσθεσε ότι το μέσο επίπεδο συνεισφοράς στην υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ είναι περίπου 15%.
“Εάν υπάρχει ανταγωνισμός στον μηχανισμό χρηματοδότησης, θα συμβάλει περισσότερο στους ασθενείς, διότι τότε οι ασφαλιστικές εταιρείες υγείας θα έχουν κίνητρο να παρακολουθούν την ποιότητα των προϊόντων υγείας που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι τους. Διότι αν οι ασφαλισμένοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τους ασφαλιστές τους, μπορούν να τους αλλάξουν. Άλλο θέμα είναι ότι αυτός ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να είναι απολύτως ελεύθερος, πρέπει να ρυθμίζεται, τουλάχιστον για να μπορούν τα ταμεία αυτά να έχουν οικονομική σταθερότητα. Για να είναι οικονομικά σταθερά, δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από τρία ή τέσσερα στη Βουλγαρία”.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο ΒΕΡ εδώ.

Recent Posts
ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99