Νοσοκομειακές διαδικασίες

Καρδιοχειρουργικη κλινικη

Επισκόπηση διαδικασιών

 • Χειρουργική παράκαμψης στεφανιαίας αρτηρίας: επαναγγείωση του μυοκαρδίου με ή χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία
 • Ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική αορτικής βαλβίδας και ανιούσας αορτής με μίνι στερνοτομή (δερματική τομή 6-7 εκ). Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει ταχύτερη αποκατάσταση
 • Χειρουργική ανιούσας αορτής και αορτικού τόξου
 • Ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική επέμβαση για τη μιτροειδική και την τριγλώχινα βαλβίδα, καθώς και για ορισμένες συγγενείς παθήσεις όπως το ελάττωμα του κολπικού διαφράγματος
 • Καινοτόμες χειρουργικές επεμβάσεις αορτικής, μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας
 • Καρδιακή θεραπεία για ασθενείς με σύνδρομο Marfan για την πρόληψη απειλητικής για τη ζωή ρήξης της ανιούσας αορτής
 • Χειρουργική καρδιακών όγκων
 • Χειρουργική για διαταραχές αγωγιμότητας και ρυθμού, χειρουργική εμφύτευση απαγωγού βηματοδότη, Θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
 • Χειρουργική εμφύτευση μόνιμου ενδοκαρδιακού καθετήρα
 • Χειρουργική για παθήσεις του Περικαρδίου
 • Χειρουργική για Μαζική Πνευμονική Εμβολή
 • Χειρουργική για συγγενείς καρδιακές δυσπλασίες σε ασθενείς άνω των 18 ετών
 • Χειρουργική αντιμετώπιση της Διάσπασης του στέρνου

Καρδιολογικο τμημα

Επισκόπηση διαδικασιών

 • Μέτρηση καρδιακών ήχων
 • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
 • Ηλεκτροκαρδιογραφία (ΗΚΓ):
 • Ηχοκαρδιογραφία Echo)
 • ΗΚΓ εξέταση κόπωσης (stress test της καρδιάς)
 • Έλεγχος βηματοδότη

Εντατικο καρδιοχειρουργικο τμημα

Επισκόπηση διαδικασιών

 • Μετεγχειρητικές αναπνευστικές αποκαταστάσεις, οξυγονοθεραπεία, εισπνοές βλεννολυτικών, μη αποφρακτική θεραπεία, διεγερτική σπιρομέτρηση
 • Θεραπεία αναπνευστικών ελλείψεων, μη επεμβατική και επεμβατική μηχανική υποστήριξη αναπνοής, θεραπεία θέσης, εισπνοές προσταγλανδινών
 • Αντιμετώπιση καρδιακών ελλείψεων, φαρμακευτική μηχανική υποστήριξη του κυκλοφορικού
 • Λειτουργική εκτίμηση της κυκλοφορίας του αίματος: καθετηριασμός της πνευμονικής αρτηρίας, μέτρηση του λεπτού καρδιακού όγκου με σύγχρονες μεθόδους και συσκευές.
 • Αντιμετώπιση της νεφρικής ανεπάρκειας με τις μεθόδους συνεχούς ή διαλείπουσας αιμοδιήθησης ή αιμοκάθαρσης, θεραπευτικής αφαίρεσης
 • Λειτουργική εκτίμηση κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος, διακρανιακό doppler, εξέταση κορεσμού αίματος στη σφαγίτιδα φλέβα, ΗΕΓ και φασματοσκοπία εγγύς υπέρυθρη ακτινοβολία
 • Αξιολόγηση της διατροφικής ισορροπίας και του πεδίου των υπηρεσιών του τμήματος εντατικής καρδιοχειρουργικής εντερικής ή/και παρεντερικής διατροφής.

Τμημα εντατικης καρδιοχειρουργικης περιθαλψης

Επισκόπηση διαδικασιών

 • Ενεργητική μετεγχειρητική αποκατάσταση
 • Μηχανική υποστήριξη αναπνοής
 • Ιατρική θεραπεία
 • Υποστήριξη του κυκλοφορικού
 • Αντιμετώπιση νεφρικής ανεπάρκειας με συνεχή ή διαλείπουσα αιμοδιήθηση αιμοκάθαρσης
 • Εκτίμηση της διατροφικής ισορροπίας και διεξαγωγή εντερικής ή/και παρεντερικής διατροφής

Διαγνωστικο τμημα μη επεμβατικο

Επισκόπηση διαδικασιών

 • ΗΚΓ
 • Δείγμα ΗΚΓ
 • Ηχοκαρδιογραφία
 • 24ωρη παρακολούθηση ΗΚΓ
 • 24ωρη παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης
 • Ηχοκαρδιογραφία εμβρύου
 • ΗΚΓ τέστ κοπώσεως
 • Υπερηχογράφημα Doppler αγγείων

Τμημα αναισθησιολογιας, ανασυνωσης και εντατικης θεραπειας

Επισκόπηση διαδικασιών

 • Αναισθησία για καρδιοχειρουργική επέμβαση
 • Αναισθησία για αγγειοχειρουργική επέμβαση
 • Αναισθησία για άνω και κάτω ενδοσκόπηση
 • Αναισθησία για χειρουργικές – παρεμβατικές επεμβάσεις
 • Συμβουλευτική προαναισθησίας
 • Μετεγχειρητική ανακούφιση από τον πόνο

Τμημα επεμβατικης καρδιολογιας και ηλεκτροκαρδιοδιεργησης

Επισκόπηση διαδικασιών

 • Μόνιμη εμφύτευση βηματοδοτών
 • Διαγνωστικός Διαδερμικός Καρδιακός Καθετηριασμός
 • Επεμβατικές φλεβικές ή αρτηριακές επεμβάσεις με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας
 • Στεφανιογραφία
 • Αγγειοπλαστική και εμφύτευση στεντ
 • FFR
 • Νεφρική απονεύρωση
 • Ενδοπρόσθεση θωρακικής και κοιλιακής αορτής