Τμήμα φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης

Σχετικά με το τμήμα:
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας και Ιατρικής Αποκατάστασης πραγματοποιεί σύνθετη φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς τάσεις. Το τμήμα διαθέτει 20 κλίνες και πλήρη γκάμα εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των ασθενών του νοσοκομείου.

Οι μέθοδοι θεραπείας αιχμής είναι η θεραπεία με λέιζερ υψηλής ενέργειας και η διακρανιακή ηλεκτρομαγνητική διέγερση. Ασθενείς με παθήσεις του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος, του μυοσκελετικού συστήματος, ασθενείς μετά από χειρουργικές επεμβάσεις κ.λπ. αντιμετωπίζονται εντός της κλινικής αλλά και σε εξωτερική βάση.

Ο προϊστάμενος του τμήματος, Αναπλ. Ο Καθ. Todorov, είναι κορυφαίος ειδικός στον τομέα της χειρωνακτικής ιατρικής, της θεραπείας με λέιζερ και της θεραπείας διήθησης