Διαγνωστική απεικόνιση

Το εξειδικευμένο λογισμικό επιτρέπει την ακριβή απεικόνιση όλων των αγγειακών εξετάσεων, π.χ. αορτογραφία, αγγειογραφία πνευμονικών και κοιλιακών αγγείων, καθώς και εγκεφαλικών αγγείων και περιφερικών αρτηριών. Πραγματοποιούμε υψηλής ποιότητας διαγνωστικές αξονικές τομογραφίες της καρδιάς και των στεφανιαίων αρτηριών και διαθέτουμε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για υπερηχογράφημα και συμβατικές διαγνώσεις με ακτίνες Χ.

Η ομάδα του τμήματος είναι νεανική και εκπαιδευμένη σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Οι άκρως κατατοπιστικές ανακατασκευές και η λεπτομερής αξιολόγηση της εικόνας από τους ιατρούς απεικόνισης διευκολύνουν τη δυναμική παρακολούθηση της εξέλιξης διαφόρων ασθενειών και επιτρέπουν τον επαρκή προγραμματισμό της μετέπειτα θεραπείας.

ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99