Κλινικό εργαστήριο

Το κλινικό εργαστήριο παρέχει τη δυνατότητα για γρήγορη και ποιοτική μελέτη ασθενών, 24/7, όλο το χρόνο. Διαθέτουμε σύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και εργαζόμαστε σύμφωνα με διεθνώς εγκεκριμένες αναλυτικές μεθόδους, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να βασίζονται στον υψηλό επαγγελματισμό και την αψεγάδιαστη ακρίβεια μας. Η ποιότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου μας εγγυώνται από τον καθημερινό εσωτερικό εργαστηριακό έλεγχο και από τα πιστοποιητικά επιτυχούς πιστοποίησης που εκδίδονται από το Εθνικό σύστημα ελέγχου ποιότητας της Βουλγαρίας, καθώς και από τον επαγγελματισμό της ομάδας υψηλά καταρτισμένων ειδικών μας.

Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να συμβουλευτούν έναν ειδικό γιατρό σχετικά με τις προβλεπόμενες μελέτες και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στον τομέα της πήξης, του ελέγχου της θεραπείας με νέα αντιπηκτικά και της παρακολούθησης της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας που εφαρμόζεται σε έναν ευρύ κύκλο ασθενών, το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη θεραπεία χρησιμοποιώντας μοναδικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της λειτουργίας των θρομβοκυττάρων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία και μελέτη της επίδρασης της θεραπείας κατά τη χρήση νέων αντιπηκτικών.

Το εργαστήριο μπορεί να πραγματοποιήσει άκρως εξειδικευμένες μελέτες που σχετίζονται με τη θεραπευτική παρακολούθηση φαρμάκων ενός μεγάλου κύκλου ασθενών.

ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99