Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Το Βουλγαρικό Καρδιολογικό Ινστιτούτο, μαζί με το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Πλέβεν, προσφέρει ολοκληρωμένα μαθήματα για τις ακόλουθες εξαιρετικά εξειδικευμένες ιατρικές διαδικασίες:

  1. Επεμβατική διαγνωστική καρδιολογία και επεμβατική καρδιολογία
  2. Ηχοκαρδιογραφία – βασικές γνώσεις και εξειδικευμένο επίπεδο
  3. Καρδιοδιέγερση

Επίσης θα διεξαχθούν εξετάσεις για τα επιμέρους μαθήματα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βουλγαρικής νομοθεσίας και τα σύγχρονα καινοτόμα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης και των τεχνολογιών υγειονομικής περίθαλψης.

sleddiplomna-kvalifikacia
ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99