Αποστολη Και Οραμα

Αποστολη

Η αποστολή του Βουλγαρικού Καρδιολογικού Ινστιτούτου είναι να διερευνήσει διεξοδικά τις ανάγκες των ασθενών, να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, να ξεπεράσει τις προσδοκίες των ασθενών και να υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη εκπαίδευση και τις επαγγελματικές δεξιότητες των γιατρών μας.

Για την επίτευξη αυτής της αποστολής, το Βουλγαρικό Καρδιολογικό Ινστιτούτο θέτει τους ακόλουθους στόχους:

 • Υπεροχή στην εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη, υποστηριζόμενη από την επιστημονική έρευνα και την εκπαίδευση
 • Ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και συμμετοχή σε καινοτόμες ιατρικές τεχνολογίες
 • Προσέλκυση υψηλής ποιότητας ιατρικών, επιστημονικών και υγειονομικών επαγγελματιών
 • Παροχή οικονομικά προσιτών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
 • Η διασφάλιση ότι η ποιότητα όλων των υπηρεσιών υγείας βρίσκεται στον πυρήνα κάθε θεραπευτικής απόφασης

Όραμα

Το όραμα του Βουλγαρικού Καρδιολογικού Ινστιτούτου βασίζεται στον σκοπό να γίνει περιφερειακός ηγέτης στην Ανατολική Ευρώπη όσον αφορά τη φροντίδα των ασθενών, τα κλινικά αποτελέσματα, την επιστημονική έρευνα και την ιατρική εκπαίδευση.

Ο Ιδρυτής και η Ομάδα Διοίκησης του Βουλγαρικού Καρδιολογικού Ινστιτούτου πιστεύουν ότι όλες οι ειδικότητες εξειδικευμένων ιατρών μπορούν και πρέπει να συνεργαστούν ως ομάδα.

Αυτός ο τύπος συνεργασίας, αποτελεσματικότητας και κοινού οράματος διεγείρει τα κορυφαία επιτεύγματα στην υγειονομική περίθαλψη των ασθενών, την επιστημονική έρευνα και την ιατρική εκπαίδευση.

Αυτές οι αρχές ισχύουν επί του παρόντος για το Βουλγαρικό Καρδιολογικό Ινστιτούτο – έναν οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης, επιστημονικό και εκπαιδευτικό οργανισμό, που ιδρύθηκε από οραματιστές ηγέτες, οι οποίοι πιστεύουν σε έξι θεμελιώδεις αξίες, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εταιρικής κουλτούρας:

 • Ποιότητα – διατηρούμε υψηλά πρότυπα μέσω της αξιολόγησης, της ανάλυσης και της βελτίωσης των αποτελεσμάτων υγείας
 • Καινοτομία – αναζητούμε συνεχώς πιο αποτελεσματικές, ασφαλείς και οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες υγειονομικής περίθαλψης
 • Συνεργασία – συνεργαζόμαστε και μοιραζόμαστε εμπειρίες με κολέγια σε όλο τον κόσμο
 • Ικανοποίηση – προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των ασθενών και των ειδικών ιατρών
 • Ακεραιότητα – τηρούμε τις υψηλότερες ηθικές αρχές και επαγγελματικά πρότυπα
 • Φροντίδα – προσπαθούμε να παρέχουμε ένα περιβάλλον φροντίδας και υποστήριξης για τους ασθενείς μας, τις οικογένειές τους και τον ειδικό ιατρό.
ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99