Το πιο σύγχρονο
καρδιο και νευρο
χειρουργικό κέντρο στα Βαλκάνια
Η μεγαλύτερη μονάδα εντατικής θεραπείας στη Βουλγαρία
Η μεγαλύτερη μονάδα εντατικής θεραπείας COVID-19 στη Βόρεια Βουλγαρία
483 ΙΑΤΡΟΙ, 515 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ,
91 ΕΙΔΙΚΕΥΌΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΊ
εργάζονται στο Βουλγαρικό Καρδιολογικό Ινστιτούτο
Πάνω από 488 000 εσωτερικοί ασθενείς και
693 000 εξωτερικούς ασθενείς
15 ΧΡΟΝΙΑ
παρέχουμε φροντίδα για τους ασθενείς μας
Το μοναδικό μαχαίρι GAMMA στη χώρα
για τη θεραπεία όγκων του εγκεφάλου
Το μοναδικό ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
στη χώρα με διεγχειρητική
μαγνητικό συντονισμό,
αγγειογραφία και νευροπλοήγηση
ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99