Επισκεπτήριο

posetiteli

Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ενός ασθενούς μπορούν να παρασχεθούν μόνο στους συγγενείς, που αναφέρονται στα έγγραφα εισαγωγής.

Οι ώρες επισκεπτηρίου είναι περιορισμένες. Μια επίσκεψη το πολύ δύο επισκεπτών ανά ασθενή επιτρέπεται ταυτόχρονα. Εάν ο προγραμματισμένος χρόνος επίσκεψης είναι εξαιρετικά άβολος για τον επισκέπτη, ο Προϊστάμενος Νοσηλευτής, εάν είναι δυνατόν, μπορεί να κανονίσει άλλο χρονικό διάστημα για την επίσκεψη.

Οι επισκέψεις στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι δυνατές μόνο για τους πλησιέστερους συγγενείς και προγραμματίζονται μεμονωμένα, ανάλογα με την ιατρική κατάσταση του ασθενούς.

Δεν είναι δυνατή η επίσκεψη στη Μονάδα Φροντίδας Αναζωογόνησης. Μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ του ασθενούς και των συγγενών του είναι δυνατή.

Αυτοί οι περιορισμοί τίθενται σε εφαρμογή έτσι ώστε οι ασθενείς να μπορούν να αναρρώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα και όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99