Δεν έχετε δικό σας μεταφορικό μέσο;

Αν δεν έχετε δικό σας μεταφορικό μέσο, καλέστε μας! Μπορούμε να οργανώσουμε τη μεταφορά στα νοσοκομεία μας.

ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99