Εργαστήριο ιατρικής γενετικής

Το εργαστήριο Ιατρικής γενετικής είναι εξειδικευμένο στον τομέα της μοριακής γενετικής και πιο συγκεκριμένα στη μοριακή ογκοπαθολογία. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του νεοσύστατου τμήματος μοριακής ογκοπαθολογίας, μαζί με το τμήμα γενικής και κλινικής παθολογίας.

Η ομάδα αποτελείται από ιατρούς, μοριακούς βιολόγους και βοηθούς ιατρικών εργαστηρίων.

Το εργαστήριο Ιατρικής γενετικής διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση της δραστηριότητάς του και όλα τα όργανα και τα αναλώσιμα για τη διενέργεια μοριακής γενετικής διάγνωσης. Συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ποιότητας για in-vitro διαγνωστικές διαδικασίες. Το εργαστήριο είναι οργανωμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και όλους τους κανονισμούς καλής εργαστηριακής πρακτικής και στοχεύει στην απόκτηση πλήρους διαπίστευσης το συντομότερο δυνατό.

Μεγάλη έμφαση στις δραστηριότητες του εργαστηρίου μοριακής γενετικής και ογκοπαθολογίας δίνεται στη διάγνωση στερεών (κυρίως καρκινωμάτων), σποραδικά εμφανιζόμενων και κακοήθων νεοπλασιών σε ασθενείς άνω των 18 ετών. Οι εργαστηριακές μελέτες που γίνονται στο εργαστήριο, αποτελούν μέρος των αναλύσεων που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση και τον καθορισμό των προγνωστικών για μια σειρά ογκολογικών παθήσεων και για την επιλογή μιας θεραπευτικής προσέγγισης – θεραπεία στόχου, ανοσοθεραπεία, χημειοθεραπεία και ορμονοθεραπεία – με χρήση ατομικής προσέγγισης.

Η ταυτοποίηση των θεραπευτικά σχετικών βιοδεικτών σε δείγματα όγκων γίνεται χρησιμοποιώντας διάφορες επιβεβαιωμένες μεθόδους που βασίζονται σε PCR. Επίκειται η εισαγωγή διαγνωστικών μεθόδων που βασίζονται στον προσδιορισμό αλληλουχίας επόμενης γενιάς και ένα πρωτόκολλο για εργασία όχι μόνο με υλικό όγκου, αλλά και με βιοψία υγρού επίσης αναπτύσσεται επί του παρόντος.

Η ομάδα μας συνεργάζεται στενά με τις άλλες κλινικές του νοσοκομείου «ΚΑΡΔΙΑ και ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ», καθώς και με διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα για την ανάπτυξη επιστημονικών έργων.