Υψηλησ εξειδικευσησ εμπειρια στην υπηρεσια τησ σωστικησ σε εξελιξη

Κέντρο Κλινικής Αριστείας Καρδιάς και Εγκεφάλου, Πλέβεν

Το Κέντρο Κλινικής Αριστείας ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ είναι ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο υψηλής τεχνολογίας, εξειδικευμένο στη θεραπεία καρδιαγγειακών και νευρολογικών παθήσεων, εξοπλισμένο με την πιο προηγμένη διαθέσιμη τεχνολογία. Το νοσοκομείο διαθέτει πολλές κλινικές και τμήματα, όλα βραβευμένα με το υψηλότερο τρίτο επίπεδο επάρκειας, σύμφωνα με τα εθνικά και παγκόσμια ιατρικά πρότυπα στην καρδιοχειρουργική, αγγειοχειρουργική, νευροχειρουργική, καρδιολογία, ηλεκτροκαρδιοδιέγερση, αναισθησιολογία και εντατικολογία, νευρολογία, εντατική καρδιολογία , εντατική θεραπεία στην καρδιοχειρουργική, μη επεμβατική καρδιολογία, επεμβατική καρδιολογία και απεικονιστική διαγνωστική. Οι κλινικές διαγνωστικές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου περιλαμβάνουν κλινικό και μικροβιολογικό εργαστήριο.

Το Κέντρο Κλινικής Αριστείας ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ διεξάγει διάφορες επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, καθώς και παρεμβατικών και μη παρεμβατικών κλινικών δοκιμών.
The hospital utilizes an electronic server system PACS for storage of and access to all diagnostic and imaging tests of the patients (MRI, CT scan, angiogram, echocardiogram, X-ray), enabling a fast and precise therapeutic decision-making during the procedures in the operating theaters.

Το νοσοκομείο χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα διακομιστή PACS για αποθήκευση και πρόσβαση σε όλες τις διαγνωστικές και απεικονιστικές εξετάσεις των ασθενών (μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, αγγειογραφία, υπερηχοκαρδιογράφημα, ακτινογραφία), επιτρέποντας τη γρήγορη και με ακρίβεια λήψη θεραπευτικών αποφάσεων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών στις χειρουργικές αίθουσες.

Το ενσωματωμένο σύστημα λογισμικού παρέχει πρόσβαση σε εξετάσεις και αποτελέσματα εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο από νοσοκομεία όλης της χώρας καθώς και κατά τη διάρκεια αγγειογραφικών εξετάσεων σε διαδικτυακές επισκέψεις εκτός έδρας.

Η δομή του νοσοκομείου περιλαμβάνει πέντε πολυλειτουργικές χειρουργικές αίθουσες, συμπεριλαμβανομένης και μιας υβριδικής χειρουργικής αίθουσας, εξοπλισμένου με τις πιο πρόσφατες υβριδικές τεχνολογίες (διεγχειρητικό αγγειογράφο B-plan και διεγχειρητική μαγνητική τομογραφία), δίνοντας στους ασθενείς πρόσβαση στα πιο προηγμένα παγκόσμια επιτεύγματα στον τομέα της καρδιολογίας και της νευροχειρουργικής.

ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99