Νοσοκομειακές διαδικασίες

Καρδιολογικη κλινικη

Επισκόπηση διαδικασιώ

 • Μέτρηση καρδιακών ήχων
 • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Ηχοκαρδιογράφημα
 • ΗΚΓ τεατ άγχους (stress test της καρδιάς)
 • Έλεγχος βηματοδότη

Εντατικο καρδιολογικο τμημα

Επισκόπηση διαδικασιών

 • Μετεγχειρητική αναπνευστική αποκατάσταση: οξυγονοθεραπεία, εισπνοή βλεννολυτικών, αποφρακτική θεραπεία
 • Θεραπεία της αναπνευστικής ανεπάρκειας: επεμβατικός και μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός, εισπνοή προσταγλανδινών
 • Θεραπεία οξείας καρδιακής ανεπάρκειας: ιατρική και μηχανική υποστήριξη του κυκλοφορικού
 • Λειτουργική αξιολόγηση της κυκλοφορίας: καθετηριασμός της πνευμονικής αρτηρίας, μέτρηση καρδιακού δείκτη
 • Θεραπεία της νεφρικής ανεπάρκειας: συνεχής και διαλείπουσα αιμοδιήθηση ή αιμοκάθαρση, θεραπευτική αφαίρεση
 • Λειτουργική αξιολόγηση του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος. διακρανιακό Doppler, κορεσμός του αίματος στη σφαγίτιδα φλέβα, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και κοντά στο σώμα φασματοσκοπία
 • Αξιολόγηση της διατροφικής ισορροπίας: εντερική και παρεντερική διατροφή

Καρδιοχειρουργικη κλινικη

Επισκόπηση διαδικασιών

 • Χειρουργική παράκαμψης στεφανιαίας αρτηρίας: επαναγγείωση του μυοκαρδίου με ή χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία
 • Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αορτικής βαλβίδας και ανιούσας αορτής με μίνι στερνοτομή (δερματική τομή 6-7 εκ.). Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την ταχύτερη ανάρρωση των ασθενών
 • Χειρουργική της ανιούσας αορτής και του αορτικού τόξου
 • Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση για τη μιτροειδική και την τριγλώχινα βαλβίδα, καθώς και για ορισμένες συγγενείς παθήσεις όπως το
 • Κολπικό Διαφραγματικό Ελάττωμα
 • Καινοτόμες ανακατασκευές αορτικής, μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας
 • Καρδιοχειρουργική για το σύνδρομο Marfan για την πρόληψη της απειλητικής για τη ζωή ανατομής της ανιούσας αορτής
 • Χειρουργική Καρδιακών όγκων
 • Χειρουργική για διαταραχές αγωγιμότητας και ρυθμού, χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου βηματοδότη, Θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
 • Χειρουργική εμφύτευση συνεχούς ενδοκαρδιακού καθετήρα
 • Χειρουργική για περικαρδιακή νόσο
 • Χειρουργική για μαζική Πνευμονική Εμβολή
 • Χειρουργική για συγγενή καρδιοπάθεια σε ασθενείς άνω των 18 ετών
 • Χειρουργική αντιμετώπιση της Διάσπασης του στέρνου

Εντατικο καρδιοχειρουργικο τμημα

Επισκόπηση διαδικασιών

 • Ενεργητική μετεγχειρητική αποκατάσταση
 • Μηχανική υποστήριξη αναπνοής
 • Ιατρική θεραπεία
 • Υποστήριξη του κυκλοφορικού
 • Αντιμετώπιση νεφρικής ανεπάρκειας με συνεχή ή διαλείπουσα αιμοδιήθηση αιμοκάθαρσης

Μη επεμβατικο διαγνωστικο τμημα

Επισκόπηση διαδικασιών

 • ΗΚΓ
 • Ηχοκαρδιογράφημα
 • 24ωρη παρακολούθηση ΗΚΓ
 • 24ωρη παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης
 • Ηχοκαρδιογράφημα εμβρύου
 • ΗΚΓ τέστ άγχους
 • Υπερηχογράφημα Doppler αγγείων

Αγγειοχειρουργικη κλινικη

Επισκόπηση διαδικασιών

 • Χειρουργική για ανευρύσματα της αορτής και των περιφερικών αγγείων
 • Πολύπλοκη χειρουργική και προφύλαξη από εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις
 • Χειρουργική για αποφρακτική περιφερική νόσο
 • Επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση εμβολής, θρόμβωσης, ρήξης κ.λπ.
 • Χειρουργική για κιρσούς, φλεβική θρόμβωση, αφαίρεση με laser, ελάχιστα επεμβατικές αγγειακές επεμβάσεις (Venablock), σκληροθεραπεία
 • Σύνθετη θεραπεία όγκων και δυσπλασιών που σχετίζονται με τα αγγεία όπως αιμαγγείωμα, συγγενείς αγγειακές ανωμαλίες, συρίγγια, ανατομική συμπίεση αιμοφόρων αγγείων
 • Διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική για καρωτίδες και περιφερικές αρτηρίες
 • Εμβολισμός αιμοφόρων αγγείων, που σχετίζονται με ασθένειες και καταστάσεις όπως εγκεφαλικό ανεύρυσμα, αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες, καρωτιδικό σηραγγώδες συρίγγιο και διαφορετικούς τύπους όγκων
 • Χειρουργική αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού
 • Τοποθέτηση μακροχρόνιων καθετήρων αιμοκάθαρσης και port-a-cath για χημειοθεραπεία

Κλινικη αναισθησιολογιας, αναζωογονησης και εντατικης θεραπειας

Επισκόπηση διαδικασιών

 • Αναισθησία για καρδιοχειρουργική
 • Αναισθησία για αγγειοχειρουργική
 • Αναισθησία για άνω και κάτω ενδοσκόπηση
 • Αναισθησία για παρεμβατικές επεμβάσεις
 • Συμβουλευτική προαναισθησίας
 • Μετεγχειρητική ανακούφιση από τον πόνο

Τμημα επεμβατικης καρδιολογιας και καρδιοδιερεσης

Επισκόπηση διαδικασιών

 • Μόνιμη εμφύτευση βηματοδοτών
 • Διαγνωστικός Διαδερμικός Καρδιακός Καθετηριασμός
 • Επεμβατικές φλεβικές ή αρτηριακές επεμβάσεις με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας
 • Στεφανιογραφία
 • Αγγειοπλαστική και εμφύτευση στεντ
 • FFR
 • Νεφρική απονεύρωση
 • Ενδοπρόσθεση θωρακικής και κοιλιακής αορτής

Ακτινολογικο τμημα

Επισκόπηση διαδικασιών

 • Ακτινογραφία
 • Αξονική τομογραφία (CT) που περιλαμβάνει απεικόνιση του εγκεφάλου, του θώρακα και των πνευμόνων, των οργάνων της κοιλιάς, της πυέλου και του σκελετικού συστήματος
 • Αξονική αγγειογραφία στεφανιαίων αρτηριών, περιφερικών αρτηριών άνω και κάτω άκρων, αγγειογραφία εγκεφάλου και καρωτιδογραφία

Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με μαγνητικό τομογράφο (MRI), συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού, για τη Βουλγαρία, διεγχειρητικού λογισμικού για την απεικόνιση του εγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού και του μυοσκελετικού συστήματος

Νευροχειρουργικη κλινικη

Επισκόπηση διαδικασιών

 • Περιορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις με νευροπλοήγηση για όγκους εγκεφάλου
 • Υβριδική χειρουργική για αγγειακές παθήσεις του εγκεφάλου
 • Μικροεπεμβατικές διαδερμικές χειρουργικές επεμβάσεις για τη θεραπεία του νωτιαίου μυελού: κήλη δίσκου σπονδυλικής στήλης, όγκοι του νωτιαίου μυελού, αποσυμπίεση και σταθεροποίηση σε διαφορετικούς τύπους καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης
 • Χειρουργική περιφερικών νεύρων
 • Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων εγκεφάλου και αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών
 • Ενδοσκοπική υποβοηθούμενη νευροχειρουργική
 • Πλαστικές επανορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις κρανιακών ελαττωμάτων
 • Συγγενείς δυσπλασίες του κεντρικού νευρικού συστήματος
 • Διαγνωστικά όλων των τύπων παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος
 • Θεραπεία διαδερμικού πόνου μέσω κρυοκατάλυσης

Νευρολογικο τμημα

Επισκόπηση διαδικασιών

 • Νευρολογικές διαγνωστικές διαδικασίες
 • Ακτινογραφία νωτιαίου μυελού
 • Αξονική τομογραφία και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού
 • Αξονική αγγειογραφία εγκεφαλικών αγγείων
 • (ΗΕΓ) Ηλεκτροεγκεφαλογραφία
 • (ΗΜΓ) Ηλεκτρομυογραφία
 • Υπερηχογράφημα Doppler
 • Διαγνωστικό υγρού νωτιαίου μυελού
 • Διαγνωστική και θεραπεία εγκεφαλικών επεισοδίων
 • Διαγνωστική και θεραπεία διαταραχών των κρανιακών νεύρων, ριζοπάθειας, πολυνευροπάθειας και συνδρόμων πόνου
 • Διαγνωστική και θεραπεία νευρομυϊκών παθήσεων
 • Διαγνωστική και θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας
 • Διαγνωστική και θεραπεία επιληψίας και επιληπτικών κρίσεων
 • Διαγνωστική και θεραπεία μεσοστενίας gravis
 • Διαγνωστική και θεραπεία της νόσου Πάρκινσον
ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99