Περιφερική νευροπάθεια

Το Νοσοκομείο Καρδιάς και Εγκεφάλου διαθέτει στη νευρολογική κλινική του εξοπλισμό για την έγκαιρη διάγνωση της περιφερικής διαβητικής πολυνευροπάθειας

✓ Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, «Η καρδιαγγειακή αυτόνομη νευροπάθεια παρατηρείται σε περίπου 17% των ασθενών με διαβήτη τύπου 1 και στο 22% των ατόμων με διαβήτη τύπου 2».
✓ «Από τους ασθενείς με συμπτωματική αυτόνομη δυσλειτουργία, το 25% έως 50% πεθαίνει μέσα σε 1 έως 5 χρόνια μετά τη διάγνωση».
✓ «Το ιστορικό και η φυσική εξέταση είναι αναποτελεσματικά για την έγκαιρη διάγνωση της καρδιαγγειακής αυτόνομης νευροπάθειας (CAN), επομένως απαιτούνται μη επεμβατικές εξετάσεις».
✓ «Ο έλεγχος για διαβητική πολυνευροπάθεια πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά τη διάγνωση του διαβήτη τύπου 2 και 5 χρόνια μετά τη διάγνωση του διαβήτη τύπου 1 – 2005 American Diabetes Association (ADA) Standard of Diabetes Care».
✓ «Μόνο το 2% των ασθενών με διαβήτη ελέγχονται για CAN, παρόλο που διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακές επιπλοκές και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο»

Πώς λειτουργεί;

Η συσκευή επιτρέπει την ποσοτική εκτίμηση της απόκρισης του ιδρώτα (συμπαθητική απόκριση του δέρματος και λειτουργία sudomotor) υπό ήπια ηλεκτρική διέγερση και σε μόλις 5-6 λεπτά, εντελώς ανώδυνα, οι ειδικοί μπορούν να ανιχνεύσουν την πολυνευροπάθεια στο αρχικό της στάδιο. Σε ασθενείς που πάσχουν από μεταβολική ανισορροπία και συναφείς φλεγμονώδεις διεργασίες, οι λεπτότερες νευρικές ίνες των ιδρωτοποιών αδένων καταστρέφονται πρώτα. Ο έλεγχος συνιστάται για συμπτώματα όπως μειωμένη ευαισθησία, μούδιασμα ή πόνο στα άκρα σε ασθενείς με υπέρταση, υπερβολικό βάρος ή ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με διαβήτη. Σύμφωνα με τα κλινικά πρότυπα της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας, αυτή η δοκιμή πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά τη διάγνωση του διαβήτη τύπου 2 και 5 χρόνια μετά τη διάγνωση του διαβήτη τύπου 1.

Οι κλινικές εφαρμογές του νέου εξοπλισμού είναι στους τομείς της ενδοκρινολογίας, της νευρολογίας, της καρδιολογίας, της γενικής ιατρικής, της διαχείρισης του πόνου. για αποτελεσματικό έλεγχο του καρδιομεταβολικού κινδύνου, σε επώδυνη περιφερική πολυνευροπάθεια με αρνητικές δοκιμές νευρικής αγωγιμότητας. σε διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος, έκκριση ιδρώτα, καρδιαγγειακό και πεπτικό σύστημα, υπέρταση κ.λπ., σε σύνθετα σύνδρομα πόνου. σε ήδη διαγνωσμένη διαβητική νευροπάθεια. σε ενζυμικές διαταραχές. σε RSD (αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία). σε αυτόνομη δυστονία. για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φαρμακολογικών παραγόντων.

 

Τι επιπλέον δοκιμές μπορούμε να κάνουμε με τον νέο εξοπλισμό;

✓ Επώδυνη νευροπάθεια λεπτών ινών όταν τα αποτελέσματα των δοκιμών αγωγιμότητας νεύρων είναι φυσιολογικά.
✓ Διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος, το οποίο ελέγχει τους ιδρωτοποιούς αδένες, την καρδιά, το πεπτικό σύστημα, άλλα όργανα, και την αρτηριακή πίεση
✓ Σύνθετα σύνδρομα πόνου
✓ Διαβητικές νευροπάθειες
✓ Ενζυμικές διαταραχές
✓ RSD (Αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία, σύνθετο περιφερειακό σύνδρομο πόνου)
✓ Δυσαυτονομία
✓ Καλλυντικά και δοκιμές φαρμάκων
✓ Δερματολογικές εξετάσεις
✓ Ατροφία πολλαπλών συστημάτων (σύνδρομο Shy-Drager)

Οι αναλυτικές ενότητες παρέχουν ακριβείς αναλογίες όπως εξωκυτταρικό προς ενδοκυτταρικό νερό ή λιπώδη μάζα προς βάρος και παρουσιάζουν στους γιατρούς πληροφορίες σχετικά με διαταραχές που διαφορετικά θα απαιτούσαν πρόσθετες δοκιμές για τη διάγνωση.

Η γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι ένα άλλο πλεονέκτημα. Προσφέρει μια επισκόπηση και βοηθά στην οπτικοποίηση των δεδομένων.

Τιμή της δοκιμής συμπαθητικής απόκρισης του δέρματος: 100 λέβα.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: 064 678400

ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99