Prof. Toni Vekov’dan BNR’ye: Sağlık hizmetleri için fonların artırılması kaçınılmaz

 In Haber

AB’de ortalama sağlık katkısı seviyesi %15, Bulgaristan’da ise %8’dir

“Bulgaristan’da temel olarak %8’lik sağlık katkı payından oluşan sağlık hizmetleri için kamu fonları yetersizdir. Bu durum, hastaların sağlık sigortası paketine dahil olmayan implantlar, ilaçlar ve tıbbi faaliyetler için ödedikleri yüksek katkı payları ile kanıtlanmaktadır. Eurostat’a göre, Bulgaristan’daki katkı payı düzeyleri Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek düzeydedir, dolayısıyla Bulgaristan’da sağlık hizmetleri için ayrılan fonların artması kaçınılmazdır.”

Bu, bir zincir şirketinin yöneticisi olan Prof. Toni Vekov, yüksek teknolojili tıp alanında uzmanlaşmış bir özel hastaneler zincirinin yöneticisi.

Vekov, AB’de sağlık hizmetlerine katkı payının ortalama %15 civarında olduğunu da sözlerine ekledi.

“Finansman mekanizmasında rekabet olursa, bu hastalara daha fazla katkı sağlayacaktır, çünkü o zaman sağlık sigortası şirketleri sigortalılarının aldığı sağlık ürünlerinin kalitesini izlemek için motive olacaktır. Çünkü sigortalılar sigortacılarından memnun değillerse onları değiştirebilirler. Bu rekabetin tamamen serbest olamayacağı başka bir konudur; en azından bu fonların finansal istikrara sahip olabilmesi için düzenlenmelidir. Finansal açıdan istikrarlı olabilmeleri için Bulgaristan’da üç ya da dörtten fazla olmamaları gerekir.”

Röportajın tamamını Bulgarca olarak burada bulabilirsiniz.

Recent Posts
ULUSAL TELEFON:
0700 911 99