Μικροβιολογικό εργαστήριο

Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο διαγνωστικό εξοπλισμό που επιτρέπει την ακριβή μικροβιολογική διάγνωση. Χρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας διαγνωστικά και αναλώσιμα εγκεκριμένα από ιατρούς. Εφαρμόζουμε κλασικές μεθόδους για την απομόνωση και την ανίχνευση βακτηρίων –καλλιέργεια, μικροσκοπία κ.λπ.– καθώς και αυτοματοποιημένες μεθόδους για την αναγνώριση του γένους και τον προσδιορισμό της ευαισθησίας τους στα αντιβιοτικά. Το εργαστήριό μας αποτελεί μέρος του συστήματος εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου της διαγνωστικής δραστηριότητας που τηρείται από το Εθνικό Κέντρο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νόσων της Βουλγαρίας, και ως εκ τούτου η πιστοποίησή του γίνεται δύο φορές το χρόνο.

Το εργαστήριο χρησιμοποιεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα Erba Mannheim για την αναγνώριση μικροοργανισμών και τον προσδιορισμό της ευαισθησίας τους στα αντιβιοτικά και της ελάχιστης ανασταλτικής τους συγκέντρωσης. Διαθέτουμε επίσης ένα αυτοματοποιημένο σύστημα για τη μελέτη των καλλιεργειών αίματος.
Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο εκτελεί τις ακόλουθες μικροβιολογικές μελέτες:

  • μικροβιολογική μελέτη για την απομόνωση ενός αιτιολογικού παράγοντα από το καρδιαγγειακό σύστημα: καλλιέργεια αίματος, καρδιακή βαλβίδα, αγγειακές προθέσεις, ενδοαγγειακοί καθετήρες κ.λπ.
  • αναπνευστικό σύστημα: έκκριση λαιμού, ρινική έκκριση, πτύελα, αναρρόφηση τραχείας, βρογχοκυψελιδική πλύση κ.λπ.
  • ουρογεννητικό σύστημα: ούρα ουροδόχου κύστης, ούρα καθετήρα, ούρα παρακέντησης, κολπικές εκκρίσεις, βλέννα του τραχήλου της μήτρας, έκκριση ουρήθρας κ.λπ.
  • δέρμα και υπόδερμα: παροχέτευση τραύματος, παροχέτευση χειρουργικού τραύματος, παροχέτευση συριγγίου, άλλο υλικό τραύματος.
  • παρακέντηση: υπεζωκοτική παροχέτευση, θωρακική παροχέτευση, άλλες παροχετεύσεις, υπεζωκοτική παρακέντηση, παρακέντηση περικαρδίου, παρακέντηση αποστήματος, άλλες παρακεντήσεις και άλλα υλικά: εγκεφαλονωτιαίο υγρό, άλλες εκκρίσεις (οφθαλμικές, ακουστικές, στοματικής κοιλότητας, δέρματος κ.λπ.)

Προσδιορισμός της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά των ταχέως αναπτυσσόμενων μικροοργανισμών με τη μέθοδο της διάχυσης με δίσκο και προσδιορισμός της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης για ορισμένα αντιβιοτικά.

Προσδιορισμός κλινικά σημαντικών μυκήτων που μπορούν να προκαλέσουν βλεννογονοδερματικές και συστηματικές λοιμώξεις, με βάση τη μικροσκοπική μορφολογία και τη βιοχημική ταυτοποίησή τους, προσδιορισμός αντιμυκητιασικής ευαισθησίας.

Ανίχνευση δύσκολα καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών και ασθενειών που προκαλούν:

  • αναερόβιες λοιμώξεις, αιμόφιλες λοιμώξεις, λοιμώξεις από μηνιγγιτιδόκοκκο.

Για την πρόληψη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων το εργαστήριο διενεργεί επίσης υγειονομικές μικροβιολογικές εξετάσεις υλικών από το περιβάλλον του νοσοκομείου, ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικού προσωπικού.

Η ορολογική διάγνωση περιλαμβάνει L AST, RF, εξετάσεις για σύφιλη – RPR.