Έκτακτη ανάγκη, ασθενοφόρα και κινητές ομάδες

priem-po-speshnost

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους αριθμούς τηλεφώνου.

Για επείγουσα εισαγωγή στα νοσοκομεία του Βουλγαρικού Καρδιολογικού Ινστιτούτου χρειάζεστε ένα παραπεμπτικό σημείωμα. Το παρόν έγγραφο ισχύει για 48 ώρες. Μπορείτε να παραπεμφθείτε στα νοσοκομεία μας από ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών, τον Γενικό Ιατρό σας, ειδικό από την εξωνοσοκομειακή ιατρική περίθαλψη, άλλο νοσοκομείο ή με βάση τη δική σας επιλογή.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ή σε περίπτωση μη προγραμματισμένης εισαγωγής χωρίς σημείωμα παραπομπής, είναι επίσης δυνατή η απευθείας εισαγωγή στα νοσοκομεία μας. Στις αίθουσες διαβούλευσης εισαγωγής θα υποβληθείτε σε φυσική εξέταση, όλες οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις θα γίνουν έναντι αμοιβής, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς και τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Ο γιατρός στην αίθουσα διαβούλευσης εισαγωγής θα αποφασίσει εάν χρειάζεστε επείγουσα ή προγραμματισμένη εισαγωγή ή εάν πρέπει να εισαχθείτε σε άλλο νοσοκομείο.
Σε περίπτωση που απαιτείται επείγουσα εξειδικευμένη ιατρική μεταφορά σε μια περιοχή, όπου δεν υπάρχει νοσοκομείο του Βουλγαρικού Καρδιολογικού Ινστιτούτου, διαθέτουμε στόλο με πάνω από 20 εξειδικευμένα, πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα και ιατρικές ομάδες, διαθέσιμα 24 ώρες την ημέρα για επείγουσα μεταφορά ή εισαγωγή ασθενών.

Η ανάγκη για επείγουσα μεταφορά θα καθοριστεί από τον γιατρό ή το ιατρικό τμήμα με το οποίο επικοινωνείτε πρώτα.

ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99