Καρδιοχειρουργική

Η Κλινική προσφέρει όλες τις σύγχρονες επιλογές για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως:

 • Χειρουργική παράκαμψης στεφανιαίας αρτηρίας: επαναγγείωση του μυοκαρδίου με ή χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία
 • Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της αορτικής βαλβίδας με μίνι στερνοτομή (δερματική τομή 6-7 εκ) που παρέχει ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς
 • Χειρουργική της ανιούσας αορτής και του αορτικού τόξου. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν απαιτείται επείγουσα χειρουργική επέμβαση για ασθενείς με ανατομή της αορτής. Η κλινική είναι εξοπλισμένη με το πιο προηγμένο και ταχύτερο διαγνωστικό εργαλείο – τομογραφημένο σαρωτή υπολογιστικής τομογραφίας 64 τομών, τεχνολογία Nano Panel
 • Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική για τη μιτροειδική και την τριγλώχινα βαλβίδα, καθώς και για ορισμένες συγγενείς παθήσεις όπως Κολπικό
 • Διαφραγματικό Ελάττωμα. Η πρόσβαση γίνεται μέσω δεξιάς θωρακοτομής με τομή δέρματος 8 εκ.
 • Καινοτόμες χειρουργικές επεμβάσεις βαλβίδας για αορτική, μιτροειδή και τριγλώχινα βαλβίδα. Η επανορθωτική χειρουργική της βαλβίδας είναι η τελευταία τάση στις παγκόσμιες τεχνικές καρδιοχειρουργικής
 • Καρδιοχειρουργική για το σύνδρομο Marfan, αποτρέποντας μια απειλητική για τη ζωή ανατομή της αορτής
 • Χειρουργική Καρδιακών όγκων
 • Χειρουργική για διαταραχές αγωγιμότητας και ρυθμού, χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου βηματοδότη, Θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
 • Χειρουργική εμφύτευση συνεχούς ενδοκαρδιακού καθετήρα
 • Χειρουργική για περικαρδιακή νόσο
 • Χειρουργική για Ογκώδεις Πνευμονικές Εμβολές
 • Χειρουργική για Συγγενή Καρδιοπάθεια σε ασθενείς άνω των 18 ετών
 • Χειρουργική αντιμετώπιση της διάσπασης του στέρνου
ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99