Κλινική αναισθησιολογίας και εντατικής θεραπείας

Σχετικά με την κλινική:
Η κλινική αναισθησιολογίας και εντατικής θεραπείας αποτελείται από ένα τμήμα αφιερωμένο στη θεραπεία ασθενών μετά από επέμβαση καρδιοχειρουργικής (με επικεφαλής τον Dr. Kenan Mehmedov), ένα τμήμα για τη θεραπεία ασθενών μετά από νευροχειρουργικές παρεμβάσεις (με επικεφαλής την Dr. Anna Lazarova), ένα τμήμα αφιερωμένο στη θεραπεία ασθενών που ακολουθούν ορθοπεδικές και τραυματολογικές παρεμβάσεις (με επικεφαλής τον Dr. Valentin Milev) και ένα τμήμα για τη θεραπεία ασθενών με COVID (με επικεφαλής τον Dr. Vladislav Genov).

Η κλινική διαθέτει την υψηλότερη ποιότητα σύγχρονου εξοπλισμού που, σε συνδυασμό με την τεράστια εμπειρία της ομάδας μας, εγγυάται ένα παγκόσμιο επίπεδο αναισθησιολογίας και εντατικής θεραπείας.

Η κλινική μας χρησιμοποιεί συστηματικά βιντεολαρυγγοσκοπικές και βρογχοσκοπικές μεθόδους πρόσβασης για τη θεραπεία της ανώτερης και κατώτερης αναπνευστικής οδού, υπέρηχους και νευροδιέγερση προκειμένου να προσεγγίσει και να πραγματοποιήσει ακριβή και εξαιρετικά αποτελεσματική τοπική αναισθησία που απαιτείται στη θωρακική και κοιλιακή χειρουργική, όπως και στις χειρουργικές παρεμβάσεις σε ορθοπεδικές και τραυματολογικές, αγγειοχειρουργικές και νευροχειρουργικές κλινικές.

Η κλινική διαθέτει δυνατότητες διαχείρισης πόνου που ελέγχονται από τους ασθενείς (PCA), που αποτελούν έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της διαταραχής του πόνου, καθώς και συστήματα PiCCO για συνεχή αξιολόγηση της αιμοδυναμικής κατάστασης των ασθενών, βασισμένα σε προηγμένη αιμοδυναμική και παρακολούθηση όγκου ( διαπνευμονική θερμοαραίωση και ανάλυση περιγράμματος παλμού).

Η τεχνολογία PiCCO, σε συνδυασμό με υπερήχους και άλλες τεχνολογίες υγειονομικής περίθαλψης, επιτρέπει τη μέτρηση όλων των τύπων επεμβατικών πιέσεων και παρέχει μέγιστη αντικειμενικότητα για την αιμοδυναμική παρακολούθηση ενός ασθενούς.