Νευροχειρουργικη κλινικη

Σχετικά με την κλινική:
Η νευροχειρουργική κλινική πραγματοποιεί κλινικές και επιστημονικές δραστηριότητες και παρέχει εκπαίδευση σε υποψήφιους διδάκτορες, ειδικευόμενους ιατρούς και φοιτητές. Είναι δομημένη σε δύο τμήματα – αφιερωμένα αντίστοιχα στη χειρουργική του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης. Η κλινική διαθέτει τη μοναδική υβριδική χειρουργική αίθουσα στη Βουλγαρία, με διεγχειρητική φασματοσκοπία NMR, τρισδιάστατη αγγειογραφία και νευροπλοήγηση, που επιτρέπουν να πραγματοποιούνται οι πιο ακριβείς και υψηλής τεχνολογίας επεμβάσεις χειρουργικής εγκεφάλου που είναι γνωστές στην παγκόσμια ιατρική πρακτική.

Δραστηριότητες:
Το τμήμα κρανιοχειρουργικής έχει τις πιο προηγμένες δυνατότητες για διεγχειρητικό φθορισμό και νευροφυσιολογική παρακολούθηση, που επιτρέπουν μια άψογη εγκεφαλική χαρτογράφηση και διέγερση περιφερικών νεύρων.

Οι διαγνωστικές και κλινικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ενδαγγειακή θεραπεία εγκεφαλικών ανευρυσμάτων, εμβολισμό εγκεφαλικών αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών και σχηματισμών όγκων, μηχανική θρομβεκτομή και τοποθέτηση stent θρομβωτικών και ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων, χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθών και δευτερογενών καρκίνων εγκεφάλου, κρανιοεγκεφαλικές τραυματικές κακώσεις, κρανιοεγκεφαλικές μη-τραυματικές αιμορραγίες, μικροαγγειακή αποσυμπίεση σε περίπτωση ημιπροσωπικού σπασμού και νευραλγίας του τριδύμου, ενδοκρανιακή υπέρταση και υδροκεφαλία, συγγενείς ή φλεγμονώδεις ασθένειες, χειρουργική επέμβαση κρανιακής βάσης.

Το τμήμα χειρουργικής σπονδυλικής στήλης χρησιμοποιεί το μοναδικό σύστημα ενδοσκοπικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης στη Βουλγαρία – το τελευταίας γενιάς Jorimax με ενσωματωμένες μονάδες για διατρηματική πρόσβαση (TESSYS), ενδιάμεση πρόσβαση (ILESSYS, CESSYS), εκτομή με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (Multizyte).

Το τμήμα πραγματοποιεί ελάχιστα παρεμβατικές επεμβάσεις στο πρόσθιο τμήμα της σπονδυλικής στήλης (θωρακικό και οσφυϊκό τμήμα), με δυνατότητα ανακατασκευών, διορθώσεων οβελιαίας ισορροπίας, εξαιρετικά αποτελεσματικής αντικατάστασης σπονδυλικών σωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πλάγιας οσφυϊκής σύντηξης (XLIF), της λοξής μετωπιαίας οσφυϊκής σύντηξης (OLIF), μετωπικής οσφυϊκής σύντηξης (ALIF, MIS ALIF), μίνι θωρακοτομής και μετωπιαίας σύντηξης, αρθροπλαστικής, σπονδυλοπλαστικής, κυφοπλαστικής, χειρουργικής αντιμετώπισης πρωτοπαθών και δευτερογενών καρκίνων της σπονδυλικής στήλης, αγγειακές διαταραχές και τραύματα της σπονδυλικής στήλης, εκφυλιστικές παθήσεις, σκολίωση, κήλη σπονδυλικού δίσκου, βακλοφένη και συνδυασμένα εμφυτεύματα ενδορραχιαίας αντλίας για τη διαχείριση του πόνου, ογκολογικές διαταραχές των περιφερικών νεύρων, διαταραχές του τραχήλου, του βραχιονίου και του οσφυϊκού πλέγματος.