Επισκεφθείτε τα νοσοκομεία μας

poseshtenia-za-lekari

Προκειμένου να παρέχει μακροχρόνια φροντίδα υψηλής ποιότητας για τον ασθενή, το Βουλγαρικό Καρδιολογικό Ινστιτούτο ενθαρρύνει και υποστηρίζει την επαγγελματική συνεργασία μεταξύ των ιατρών εξωτερικών ασθενών και των ειδικών του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης επικοινωνίας, των διαβουλεύσεων, της εκπαίδευσης, των μεταπτυχιακών σπουδών κ.λπ.

Για να επισκεφθείτε τα νοσοκομεία μας πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εκτελεστικό διευθυντή ή τον συγκεκριμένο ειδικό. Επικοινωνήστε με τους παρακάτω αριθμούς.

ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99