Τι Αναζητάμε

Το Κέντρο Κλινικής Αριστείας ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ αναζητεί:

Μεταπτυχιακό φοιτητή της ειδικότητας αναισθησιολογίας και εντατικής θεραπείας.

Προσόντα:

 • Πτυχίο ιατρικής
 • Η προηγούμενη εμπειρία στους τομείς της αναισθησιολογίας και της εντατικής θεραπείας αποτελεί πλεονέκτημα
 • Επαγγελματικό ενδιαφέρον
 • Καλές γνώσεις υπολογιστών
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.

Νοσοκόμες

Προσόντα:

 • Δίπλωμα
 • Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας
 • Εξαιρετικές συστάσεις και επαγγελματικό ενδιαφέρον
 • Βασικές γνώσεις υπολογιστών
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.

Περιγραφή θέσης:

 • Εξειδικευμένη και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη για τους ασθενείς
 • Εισαγωγή των ασθενών και εισαγωγή του εσωτερικού κανονισμού
 • Παρακολούθηση και καταγραφή εργαστηριακών εξετάσεων, χειρισμών και υπηρεσιών υγείας
 • Ψυχική, σωματική και κοινωνική υποστήριξη των ασθενών
 • Υγιεινή, ατομική και δημόσια υγεία
 • Συμμετοχή στην καθημερινή αναφορά των νοσηλευτών και στην ενημέρωση της κατάστασης του ασθενούς.
 • Βοήθεια στους γιατρούς κατά τη διάρκεια χειρισμών και επεμβάσεων.

Παρέχουμε ένα περιβάλλον για:

 • Γρήγορη επαγγελματική εξέλιξη
 • Εργασία σε δυναμικό περιβάλλον
 • Ελκυστικό μισθό
ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99