Το μοναδικό Gamma Knife στη Βουλγαρία – Μια νέα εποχή στη θεραπεία όγκων του εγκεφάλου

Για πρώτη φορά στη Βουλγαρία στο Κέντρο Κλινικής Αριστείας Καρδιάς και Εγκεφάλου στο Πλέβεν έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί ένα πολύπλοκο ογκολογικό κέντρο, το οποίο καθιστά δυνατή τη σύγχρονη διάγνωση, τη θεραπεία υψηλής τεχνολογίας και τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της κατάστασης – αυτό που κάνουν μόνο τα μεγαλύτερα ογκολογικά κέντρα στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη.

Ένα πολύ κρίσιμο και γενικό στοιχείο είναι η παρουσία του πιο προηγμένου εξοπλισμού συστήματος ακτινοθεραπείας που αποτελείται από Gamma knife, γραμμικό επιταχυντή, 4D scanner, δοσιμετρικό εξοπλισμό, καθώς και τις βάσεις δεδομένων εξυπηρέτησης και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο της ακτινοθεραπείας και της ακτινοχειρουργικής νοσημάτων ολόκληρου του σώματος και ιδιαίτερα του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Gamma Knife

gamma knife

gamma knife

ΤΙ EΊΝΑΙ?

Η «χειρουργική» ακτινοθεραπεία που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία λειτουργικών ανωμαλιών και μικρών όγκων του εγκεφάλου ονομάζεται επίσης στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (SRS). Το Leksell Gamma Knife είναι ιστορικά το πρώτο σχεδιασμένο και κλινικά εφαρμοσμένο σύστημα SRS στον κόσμο και η μόνη τέτοια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε ειδικά για τη θεραπεία ασθενειών του εγκεφάλου.

Το Gamma Knife χρησιμοποιείται για τη θεραπεία όλων των ειδών των όγκων που βρίσκονται στην περιοχή του κεφαλιού με βέλτιστο αποτέλεσμα σε όγκους με μέγεθος μάζας μέχρι 3 εκ. Σε μία έως πέντε συνεδρίες, συγκεντρώνεται μια υψηλή δόση ακτινοβολίας προς την κατεύθυνση του ιστού του όγκου. Αυτό εκτελείται με εξαιρετική ακρίβεια – περίπου το ένα δέκατο του χιλιοστού και αυτή η ακρίβεια ελέγχεται και επιβεβαιώνεται κάθε μέρα πριν από τη διεξαγωγή μιας θεραπείας και παρακολουθείται συνεχώς ενώ η ακτινοβολία βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

γραμμικό επιταχυντή

γραμμικό επιταχυντή

Η τεχνολογία εφαρμόζεται καλύτερα στην εξειδικευμένη ακτινοχειρουργική (RS) θεραπεία στην περιοχή του εγκεφάλου και των μηνίγγων. Η RS δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όγκους που βρίσκονται κοντά σε σημαντικά κέντρα του εγκεφάλου. Η μέθοδος εμποδίζει την ικανότητα του παθολογικού ιστού να πολλαπλασιάζεται καταστρέφοντας ζωτικές δομές των ασθενών κυττάρων. Με αυτόν τον τρόπο, πεθαίνουν σταδιακά και ο όγκος συρρικνώνεται και εξαφανίζεται, ενώ αντικαθίσταται εν μέρει από τον συνδετικό ιστό. Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι στην περιοχή του εγκεφάλου αντιμετωπίζονται με μια αναίμακτη μέθοδο και χωρίς τυπική χειρουργική επέμβαση – αποφεύγονται έτσι οι τομές και η ανάγκη για ράμματα. Δεν απαιτείται αποτρίχωση. Οι περιβάλλουσες δομές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για την ακοή, την όραση, την κίνηση, την αναπνοή ή την καρδιακή δραστηριότητα δεν βλάπτονται. Ο ασθενής δεν χρειάζεται αναισθησία.

Η ενσωματωμένη πλατφόρμα του Gamma Knife και τα προσεκτικά βαθμονομημένα εξαρτήματα επιτρέπουν εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια (περίπου 0,15mm), καθώς και δεκάδες φορές μειωμένη ποσότητα ακτινοβολίας σε σύγκριση με άλλα συστήματα.

ΠΟΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ?

Το Gamma Knife θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ενδείξεων του εγκεφάλου που κυμαίνονται από πολύ μικρούς όγκους-στόχους που ποικίλλουν σε μέγεθος από μερικά χιλιοστά έως εκείνα που έχουν μέγεθος μερικών εκατοστών, συμπεριλαμβανομένων περιοχών του εγκεφάλου που δεν είναι προσβάσιμες με παραδοσιακές μεθόδους χειρουργικής επέμβασης ή βρίσκονται κοντά σε κρίσιμες περιοχές όπως το εγκεφαλικό στέλεχος, το οπτικό ή ακουστικό νεύρο, και άλλα.

ΚΑΛΟΉΘΕΙΣ ΌΓΚΟΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

 • Μηνιγγιώματα
 • Όγκος της υπόφυσης
 • Αιθουσαία σβαννώματα (όγκος του νεύρου ακουστικής ισορροπίας)
 • Σβαννώματα τριδύμου
 • Αιμαγγειοβλαστώματα
 • Όγκοι της περιοχής της επίφυσης
 • Κρανιοφαρυγγιώματα
 • Όγκος του σφαγιτιδικού σώματος
 • Χορδώματα

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΌΓΚΟΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

 • Κακόηθες μελάνωμα
 • Μελάνωμα του ραγοειδούς
 • Μερικοί όγκοι του γλοίου
 • Αιμαγγειοπερικύττωμα
 • Ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΦΟΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

 • Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες (AVM)
 • Σπήλοι
 • Εγκεφαλικές σπηλώδεις δυσπλασίες
 • Νωτιαία αρτηριοφλεβικά συρίγγια

ΛΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

 • Νευραλγία τριδύμου

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

 • Τρέμουλο που σχετίζεται με τη νόσο του Πάρκινσον
 • Ιδιοπαθές τρέμουλο

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ GAMMA KNIFE

 • Ασφαλέστερη ελάχιστα επεμβατική διαδικασία
 • Ο υγιής εγκεφαλικός ιστός εκτίθεται σε πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας
 • Δεν απαιτείται ανοικτή χειρουργική επέμβαση, δεν απαιτείται χειρουργική τομή και ράμματα
 • Δεν απαιτείται γενική αναισθησία
 • Ελάχιστος κίνδυνος παρενεργειών που σχετίζονται με τη θεραπεία
 • Τα μαλλιά δεν πέφτουν και δεν πρέπει να κόβονται
 • Ελάχιστη παραμονή στο νοσοκομείο – ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι ή να εργαστεί την ίδια ημέρα
ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99