Κλινική ορθοπεδικής και τραυματολογίας

Σχετικά με την κλινική:
Η ορθοπεδική και τραυματολογική κλινική διεξάγει χειρουργική και μη χειρουργική θεραπεία με ελάχιστο τραύμα ασθενούς και γρήγορη μετεγχειρητική ανάρρωση, σύμφωνα με την καθιερωμένη ορθή ιατρική πρακτική. Διαγιγνώσκουμε και θεραπεύουμε όλες τις διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος.

Δραστηριότητες:
Η κλινική εκτελεί σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδοπροσθετικών αρθρώσεων ισχίου, γόνατος, ώμου και ποδοκνημικής με πολύπλοκα συστήματα εμφυτευμάτων και καινοτόμες εννοιολογικές προσεγγίσεις, αναθεωρητική ενδοπρόθεση, χειρουργικές επεμβάσεις για τη διατήρηση εγγενών αρθρώσεων, οστεοτομία, αποκατάσταση σε περιπτώσεις κοτυλομηριαίας θραύσης, παρεμβάσεις σε διαταραχές οστικής ίνωσης και νευρο-ορθοπεδικές παρεμβάσεις.

Στην κλινική εφαρμόζεται πολύ υψηλού επιπέδου αρθροσκοπική και υποβοηθούμενη από αρθροσκόπηση χειρουργική επέμβαση η οποία εκτελείται τακτικά για τη θεραπεία της μετατραυματικής αστάθειας του ώμου, των διαταραχών του στροφικού πετάλου και όλων των διαταραχών της άρθρωσης του γόνατος, συμπεριλαμβανομένης της αυτόλογης χονδροπλαστικής και της μεταμόσχευσης χονδροκυττάρων που σχετίζονται με μήτρα, της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σε περιπτώσεις κατάγματος κνημιαίου πλατώ, θεραπεία επιγονατιδομηριαίας αστάθειας, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, θεραπεία διαταραχών της ποδοκνημικής άρθρωσης και αποκατάσταση παθολογικά κατεστραμμένων ενδοαρθρικών δομών.

Οι ειδικοί στην κλινική έχουν άρτια εμπειρία στον τομέα της παιδοορθοπεδικής – θεραπεία συγγενούς εξάρθρωσης ισχίου, επιφυσιόλυση κεφαλής μηριαίου εφήβου, διορθώσεις νεανικών μετατραυματικών σωληναριακών μακρών οστών και γωνιακές στροφικές παραμορφώσεις, θεραπεία πέλματος talipes equinovarus, διορθώσεις σε περιπτώσεις βρεφικής εγκεφαλικής πάρεσης.

Οι επεμβάσεις χειρουργικής σπονδυλικής στήλης στην κλινική χρησιμοποιούν καινοτόμες προσεγγίσεις για τη θεραπεία συγγενών και ανεπτυγμένων παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης και την αποκατάσταση μετά από τραυματική βλάβη στη σπονδυλική στήλη.

Στον τομέα της τραυματολογίας, εφαρμόζουμε εννοιολογικά δικαιολογημένα καινοτόμα συστήματα εμφυτευμάτων όπως ενδομυελικά και περιαρθρικά συστήματα, αλλο- και αυτο-μεταμόσχευση οστών, καθώς και βιολογικά ενεργή αγωγιμότητα.

ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99