Κλινική ανάπτυξη βασισμένη σε επιστημονική εμπειρία
και εξελιγμένες μεθοδολογίες

Κλινικές δοκιμές

The Bulgarian Cardiac Institute, in collaboration with the pharmacological industry, takes an active part in the clinical development of medicine through healthcare data evaluation, innovative healthcare technologies, improved methodology and clinical experience.

All clinical trials are performed according to the European and Bulgarian legislation requirements and the good clinical practice.

klinichni-izpitvania-1
klinichni-izpitvania-2
ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99