Misyon ve vizyon

Bulgaristan Kardiyoloji Enstitüsü’nün misyonu, hastalarının sorunlarını kapsamlı bir şekilde incelemek, onlara beklentilerini aşan yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve doktorlarımızın sürekli eğitimi ve mesleki nitelikleri ile meşgul olmaktır.

Misyonunu yerine getirmek için, Bulgaristan Kardiyoloji Enstitüsü aşağıdaki hedefleri belirler:

 • Büyük ölçekli araştırma ve eğitim ile desteklenen uzmanlaşmış sağlık hizmetleri alanında mükemmellik;
 • Yenilikçi sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve paylaşılması;
 • Yüksek nitelikli tıbbi, bilimsel ve sağlık personeli çekmek;
 • Hastaneye yatış sırasında ve sonrasında uzun vadede sağlık hizmetlerinin kalitesinde üstünlük;
 • Uygun fiyatlı sağlık hizmeti sunmak;
 • Bulgaristan Kardiyoloji Enstitüsü’ndeki faaliyetlerin kalitesinin, hastaların sağlığı ile ilgili herhangi bir kararın merkezinde yer aldığını garanti eder.

Bulgaristan Kardiyoloji Enstitüsü’nün vizyonu, Doğu Avrupa’da hasta bakımı, klinik sonuçlar, araştırma ve tıp eğitiminde bölgesel bir lider olarak kuruluş gayretimize dayanmaktadır.

Bulgar Kardiyoloji Enstitüsü’nün kurucusu ve yönetimi, farklı tıp ve sağlık profesyonellerinin bir ekip olarak birlikte çalışabileceğine ve düşünmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu tür bir işbirliği, verimlilik ve paylaşılan vizyon, hasta bakımı, araştırma ve eğitimde mükemmelliği teşvik eder. Bu ilkeler, kurum kültürünün temelini oluşturan altı temel değere sıkı sıkıya inanan vizyoner liderler tarafından kurulan bir sağlık, bilimsel ve eğitim kuruluşu olan Bulgaristan Kardiyoloji Enstitüsü’nde bugün geçerliliğini korumaktadır:

 • Kalite – Sağlık sonuçlarını sürekli ölçerek, analiz ederek ve iyileştirerek yüksek standartları koruruz.
 • İnovasyon – Hedeflerimize ulaşmak için sürekli olarak daha verimli, daha güvenli ve uygun maliyetli sağlık teknolojileri arıyoruz.
 • İşbirliği – Bulgaristan Kardiyoloji Enstitüsü, hastalar için sağlık yararlarını artırmak amacıyla tüm dünyadan meslektaşlarıyla işbirliği yapmakta ve bilgi paylaşmaktadır.
 • Memnuniyet – hastaların ve diğer sağlık uzmanlarının beklentilerini aşmaya çalışıyoruz.
 • Ahlak – yüksek ahlaki ilkelere ve mesleki standartlara bağlıyız.
 • Bakım – Hastalarımız, aileleri ve diğer tıp uzmanları için özenli ve destekleyici bir ortam sağlamaya çalışıyoruz.
ULUSAL TELEFON:
0700 911 99