Η καθηγήτρια Δρ Ιάνα Σίμοβα εξελέγη πρόεδρος της θεματικής ομάδας “Κυκλοφορικό σύστημα” του EMA

 In Νέα

Η επιτροπή αποτελεί μέρος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)

Η καθηγήτρια Δρ Ιάνα Σίμοβα είναι εκτελεστική διευθύντρια του Βουλγαρικού Ινστιτούτου Καρδιάς. Είναι καρδιολόγος, κορυφαία ειδικός στην ηχοκαρδιογραφία, επικεφαλής επιστημονικής ομάδας για το σύνδρομο μετά την ΚΟΒΙΔΑ- ασχολείται με την ολοκληρωμένη διερεύνηση, διάγνωση και θεραπεία ασθενών με συγκοπή (παροδική απώλεια συνείδησης), συμπεριλαμβανομένης της τηλεϊατρικής και της τηλεκαρδιολογίας, των δοκιμασιών καρδιακής καταπόνησης, της ανάλυσης της αγγειακής λειτουργίας. Έχει αναλάβει ηγετικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης. Έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία για επιστημονικά επιτεύγματα, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού κύρους Βραβείου Υψηλών Επιστημονικών Επιτευγμάτων της Ένωσης Επιστημόνων της Βουλγαρίας. Καταξιωμένη λέκτορας και καθηγήτρια, εκδότρια έξι περιοδικών, με περισσότερες από 350 επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Μετά από εκλογές τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους και μεταξύ περισσότερων από 30 υποψηφίων, η καθηγήτρια  Ιάνα Σίμοβα εξελέγη πρόεδρος της θεματικής ομάδας “Κυκλοφορικό Σύστημα” του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA). Η θητεία της είναι τριετής και θα λήξει το 2026. Η ιατρική της εμπειρογνωμοσύνη θα εφαρμοστεί/χρησιμοποιηθεί στην υποομάδα “Ενεργές εμφυτεύσιμες καρδιακές συσκευές και ηλεκτροφυσιολογικές συσκευές”. Η ομάδα ιατρικών εμπειρογνωμόνων αποτελείται από αναγνωρισμένους κορυφαίους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες που διορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από πρόταση της ομάδας συντονισμού για τις ιατρικές συσκευές (MDCG), με βάση την επιστημονική, κλινική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη τους σε διάφορους ιατρικούς τομείς και ειδικότητες. Οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων αριθμούν σήμερα περισσότερους από 200 εμπειρογνώμονες σε 12 διαφορετικές επιτροπές. Πρόκειται για ορθοπεδική, τραυματολογία, αποκατάσταση, ρευματολογία- κυκλοφορικό σύστημα- νευρολογία- αναπνευστικό σύστημα, αναισθησιολογία, εντατική θεραπεία- ενδοκρινολογία και διαβήτης- γενική και πλαστική χειρουργική και οδοντιατρική- μαιευτική και γυναικολογία, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγικής ιατρικής- γαστρεντερολογία και ηπατολογία- νεφρολογία και ουρολογία- οφθαλμολογία- in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ομάδα ελέγχου εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση της ανάγκης για επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Η θεματική ομάδα του EMA για το κυκλοφορικό σύστημα περιλαμβάνει επίσης 27 εμπειρογνώμονες από διάφορες εθνικότητες, με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Γιώργο Μανώλη. Έχει πέντε υποομάδες:
1. Ενεργές εμφυτεύσιμες καρδιακές συσκευές και ηλεκτροφυσιολογικές συσκευές
2. Καρδιοχειρουργική
3. Καρδιαγγειακά stents (μεταλλικά και βιο-αναρροφήσιμα) και αγγειακές προθέσεις
4. Προσθετικές καρδιακές βαλβίδες και συσκευές για την αποκατάσταση καρδιακών βαλβίδων
5. Δομικές παρεμβάσεις και νέες συσκευές

Η καθηγήτρια  Ιάνα Σίμοβα είναι η μόνη εκπρόσωπος από τη Βουλγαρία όχι μόνο για τη θεματική ομάδα “Κυκλοφορικό σύστημα”, αλλά και για ολόκληρο το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του EMA για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και η μόνη γυναίκα που έχει εκλεγεί πρόεδρος στις δώδεκα ομάδες εμπειρογνωμόνων.

Recent Posts
ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99