Единственият Гама нож в България – нова ера в лечението на мозъчни тумори

За пръв път в България, в болница „Сърце и Мозък” в Плевен е създаден и функционира комплексен онкологичен център, който прави възможна съвременната диагно­стика, високотехнологичното лечение и дългосрочното проследяване на най-ви­соко ниво, каквото предлагат само най-големите онкологични центрове в САЩ и Западна Европа.

Един много съществен и основен ком­понент е наличието на най-съвременен лъчетерапевтичен комплекс от апаратура, състояща се от Гама нож, линеен ускорител, 4D скенер, дозиметрично оборудване, както и обслужващите ги бази данни и компютърен софтуер за планиране, провеждане и контрол на качест­вото на лъчелечение и радиохирургия на заболявания на цялото тяло и особено на главния мозък и централната нервна система.

Гама нож

Гама нож

Гама нож

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

„Хирургичната” лъчетерапия, използвана за лечение на функционални аномалии и малки мозъчни тумори, се нарича още стереотактична радиохирургия (SRS). Leksell Gamma Knife е исторически първата проектирана и клинично въведена SRS система в света и единстве­ната такава платформа, създадена специално за лечение на мозъчни заболявания.

Гама нож се използва за лечение на всички видове тумори в областта на главата, като най-оптимален ефект се постига при тези с големина до 3 см. В рамките на една до пет лечебни процедури се реализира концентриране на висока доза радиация в областта на туморната тъкан. Това се извършва с изключителна точност – от порядъка на една десета от милиметъра, като тази точност се проверява и потвърждава всеки ден преди провеждане на лечение и се следи постоянно по време на облъчването.

 

Линеен ускорител

Линеен ускорител

Технологията е най-добре адаптираната за специализирано радио­хирургично (РХ) лечение в областта на мозъка и мозъчните обвивки. РХ дава отлични резултати при туморите, разположени в близост до важни мозъчни центрове. Методът блокира възможността за раз­множаване на патологичната тъкан чрез увреждане на жизненоважни структури на болните клетки. Така те постепенно загиват и туморът се свива и изчезва, като частично се замества от съединителна тъкан. По безкръвен метод и без стандартна хирургична интервенция се лекуват доброкачествени и злокачествени тумори в областта на мозъка – така се избягват разрези и необходимост от шевове; не се налага премахване на косата; не се увреждат околни мозъчни структури, отговорни за слуха, зрението, движението, дишането или сърдечната дейност; не се налага анестезия на пациента.

Интегрираната платформа на Гама ножа и внима­телно калибрираните компоненти позволяват ултра висока прецизност (от порядъка на 0,15 мм), както и десетки пъти намаляване на количеството радиация в тялото в сравнение с други системи.

КОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ЛЕКУВАНИ?

Гама нож може да се използва за лечение на индикации в мозъка, вари­ращи от много малки мишенни обеми с размери от няколко милиметра до такива с размери от няколко сантиметра, включително в области на мозъка, които не са достъпни чрез методите на традиционната хирургия или са разположени в близост до критични зони като мозъчния ствол, зрителния или слуховия нерв и други.

Доброкачествени мозъчни тумори

 • Менингиоми
 • Тумор на хипофизата
 • Вестибуларни шваноми (тумор на слухово-равновесния нерв)
 • Тригеминални шваноми
 • Хемангиобластоми
 • Тумори на пинеалния регион
 • Краниофарингеоми
 • Тумор на югуларно телце
 • Хордоми

Злокачествени мозъчни тумори

 • Злокачествен меланом
 • Увеална меланома
 • Някои глиални тумори
 • Хемангиоперицитом
 • Назофарингеален карцином

Заболявания на кръвоносните съдове

 • Артериовенозни малформации (AVM)
 • Каверноми
 • Церебрални кавернозни малформации
 • Дурални артериовенозни фистули

Функционални заболявания

 • Тригеминална невралгия

Двигателни нарушения

 • Тремор, свързан с болестта на Паркинсон
 • Есенциален тремор

Предимства на лечението с Гама нож

 • По-безопасна минималноинвазивна процедура
 • Здравите мозъчни тъкани са изложени на много ниска доза радиация
 • Не се налага отворена операция, няма хурургичен разрез и шевове
 • Не се налага обща анестезия
 • Минимален риск от странични ефекти, свързани с лечението
 • Косата не окапва и не трябва да се постригва
 • Минимален престой в болница – пациентът може да се върне у дома или на работа още в същия ден
 • Лечението се покрива от НЗОК