“Καρδιά και εγκέφαλος” Το Pleven είναι επίσης ηγέτης στις χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης

 In Νέα

Μετά την καρδιοχειρουργική κλινική, η δεύτερη κλινική στο Heart and Brain Pleven είναι η μεγαλύτερη στη Βουλγαρία για χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, όπου εφαρμόζεται νευροπλοήγηση και τρισδιάστατος διεγχειρητικός έλεγχος απεικόνισης.

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων του Εθνικού Ταμείου Ασφάλισης Υγείας που δημοσιεύονται στο “Hospital Index”, κατά το περασμένο έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν 1017 μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, εκ των οποίων στις 361 χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες υγείας με εξαιρετικά χαμηλή νοσοκομειακή θνησιμότητα. Αυτό αντιπροσωπεύει τρεις φορές περισσότερες από όλες τις άλλες κλινικές της χώρας μαζί.

Recent Posts
ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99