Μια μοναδική τεχνική στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης εφαρμόζεται στο Καρδιά και εγκέφαλος Μπουργκάς

 In Νέα

Το όφελος για τους ασθενείς είναι αδιαμφισβήτητο – πάνω από 10 φορές βελτιωμένη ακρίβεια

Στο υπερσύγχρονο χειρουργικό νοσοκομείο “Heart and Brain” στο Μπουργκάς, εφαρμόζουν μια εξαιρετικά καινοτόμο μέθοδο στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Για πρώτη φορά, η μέθοδος

Το πλήρες άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ στη βουλγαρική γλώσσα.

Recent Posts
ΕΘΝΙΚΌ ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
0700 911 99