Най-модерната
КАРДИО и НЕВРОХИРУРГИЧНА
база на Балканския полуостров
Най-голямата РЕАНИМАЦИЯ
в страната
3 СОБСТВЕНИ клинични изпитвания
23 МЕЖДУНАРОДНИ клинични изпитвания
5 МЕЖДУНАРОДНИ конгреса
Над 3000 лекции, семинари и презентации
410 ЛЕКАРИ, 450 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, над 87 СПЕЦИАЛИЗАНТИ по кардиология
работят в БКИ
НАД 220 000 ПАЦИЕНТИ в болничната и
НАД 398 000 ПАЦИЕНТИ в доболничната помощ
12 ГОДИНИ
грижа за нашите пациенти
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

За безплатна скринингова кампания "Живот след COVID-19":
02 4026 406
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.