Най-модерната
КАРДИО и НЕВРОХИРУРГИЧНА
база на Балканския полуостров
Най-голямата РЕАНИМАЦИЯ
в страната
3 СОБСТВЕНИ клинични изпитвания
23 МЕЖДУНАРОДНИ клинични изпитвания
5 МЕЖДУНАРОДНИ конгреса
Над 3000 лекции, семинари и презентации
229 ЛЕКАРИ, 280 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, над 40 СПЕЦИАЛИЗАНТИ по кардиология
работят в БКИ
НАД 125 000 ПАЦИЕНТИ в болничната и
НАД 350 000 ПАЦИЕНТИ в доболничната помощ
10 ГОДИНИ
грижа за нашите пациенти
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.