В СБАЛК ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИЛАГАТ УСПЕШНО НОВ МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНА ЕМБОЛИЯ

 In Новини

Разговор с д-р Валентин Кръстев за това спешно и животозастрашаващо състояние

Д-р Кръстев, какво представлява белодробната тромбоемболия и защо е толкова важна?

– В действителност, белодробната тромбоемболия и дълбоката венозна тромбоза самостоятелно или заедно представляват третото по честота сърдечносъдово заболяване след исхемичната болест на сърцето и мозъчния инсулт. Двете, обединени във венозен тромбоемболизъм, са често преход от тромбоза/тромбофлебит/ на периферните вени, най-често на краката, при която се откъсват тромби от вените и отиват в белодробната артерия. Значимостта се обосновава от това, че често се среща, рядко се диагностицира и смъртността при тежките форми достига 50%. Приживе се поставя точна диагноза едва при 7% от случаите.

Кои са най уязвимите групи към това заболяване?

– На първо място трябва да споменем, че в почти всички случаи тромбът идва в белите дробове отнякъде. Затова всички състояния, които предполагат обездвиженост или повишена съсирваемост благоприятстват образуването на тромби в тазови вени или вени на долните крайници, а това са обездвиженост, операции, скорошен престой в болница, бременност, злокачествени заболявания, продължителни пътувания и генетично обусловени промени във факторите на кръвосъсирването. Освен това по-често се наблюдава при жени, а с възрастта вероятността нараства в пъти.

Какви са най-честите симптоми?
– Тежестта на симптомите се определя от големината на тромба и от състоянието на сърцето и белите дробове преди настъпването на емболията. При най-тежките може да има загуба на съзнание, спад на кръвното налягане или внезапен силен пристъпен задух. При по-леките форми необяснима поява на лесна умора, запъхтяване при обичайни усилия, учестяване на пулса и т.н.

С какво лечението, което прилагате, е по-различно от стандартното?
– При белодробните емболии с нисък риск лечението е с антикоагуланти и на този етап няма какво ново да се предложи. При емболиите с висок и умерено висок риск, когато са налице и белезите за обременяване на сърцето, имаме 2 подхода. При първия, отскоро разполагаме апаратура, снабдена със система за изсмукване на тромбите от белодробните артерии чрез специален катетър, свързан към отрицателно налягане. Това позволява да се отстрани голяма част от тромба, който се намира в белодробната артерия и така да се подобрят шансовете на болния да премине успешно през критичното състояние. Вторият подход е чрез поставяне на катетри със странични отвори през тромбите и включване на медикамент, който ги стопява т.нар. тромболитик. Това продължава 24 часа и позволява много по-добри резултат при много по-ниска доза на тромболитика – съответно при много по-нисък риск от усложнения за разлика от широко използвания и без научни доказателства метод на еднократно впръскване на този медикамент в белодробната артерия.

Имате ли вече позитивни резултати от приложението на тази система за изсмукване на тромбите?
– Само за една седмица я използвахме при двама пациенти независимо, че цената е много висока и не се покрива от Здравната каса. Единият случай беше особено интересен тъй като ставаше дума за много млад мъж с белодробна емболия и тромб на вената от единия крак и със запушване в корема там, където вените от двата крака се съединяват. Белодробната емболия лекувахме с катетър и тромболитик, а запушената вена отпушихме по новата система на изсмукване и стент, което дава възможност за пълно възстановяване на човек с изключително важната професия на летец. В допълнение трябва да отбележа, че ние третираме белодробната емболия като ниво на спешност, както острия миокарден инфаркт, т.е. сме на разположение 24/7.

Recent Posts