Високоспециализирана медицина
в полза на пациента

СБАЛ по кардиология Мадара, Шумен

СБАЛ по кардиология Мадара, Шумен е специализирана болница за лечение на сърдечносъдови заболявания.

Болницата разполага със следните отделения трето ниво на компетентност, в изпълнение на медицинските стандарти – отделение по обща кардиология, интензивно кардиологично отделение, отделение по неинвазивна диагностика, отделение по инвазивна кардиология и кардиостимулация, клинична лаборатория.

sbal-po-kardiologia-echography