Къде се прави най-прецизната радиохирургия?

 In Новини

Комплексният онкологичен център в ,Сърце и Мозък’ е единствен по рода си у нас и все по-предпочитан от български и чужди пациенти

Радиохирургията е безкръвен медицински метод, вид лъчелечение, при който се прилагат високи еднократни дози прецизно фокусирано в малък обем от тялото външно облъчване с йонизиращо лъчение. При радиохирургията целта е постигане на „хирургичен” резултат (от където произлиза и името), но без директен  достъп, без анестезия, разрези и шевове, без болка. Методът блокира патологичните процеси и „ликвидира” злокачествените образувания в болестно променените тъкани. След провеждане на радиохирургия постепенно туморните клетки загиват и злокачествените тумори се свиват или изчезват, като мястото им частично се заема от съединителна тъкан. С тази безкръвна алтернатива на стандартните хирургични интервенции се лекуват освен онкологични (злокачествени тумори и техните метастази) и редица неонкологични заболявания – доброкачествени тумори, съдови и функционални състояния, например невралгии.

В последните 8 години (от 2015 г. насам), особено след реимбурсирането на метода от НЗОК, радиохирургията навлиза все по-широко. От 2021 г. в ,Сърце и Мозък’ функционира уникален високотехнологичен център за най-прецизни лъчелечение и радиохирургия на ниво, каквото предлагат само водещи световни центрове в САЩ и Западна Европа.

Цялата новина можете да прочетете тук.

Recent Posts