Над 300 жени са прегледани в рамките на безплатния скрининг за рак на гърдата в ,Сърце и Мозък’ Плевен

 In Новини

Общо 305 прегледани жени, 16 от които са насочени за последващи изследвания с цел поставяне на окончателна диагноза, е финалната равносметка от традиционната кампания за безплатен скрининг за рак на гърдата, организирана от болница ,Сърце и Мозък’, Плевен в Световния месец за борба с рака на гърдата. В продължение на четири седмици екипът на Клиниката по онкологична и обща хирургия, ръководена от проф. Ташко Делийски, преглеждаше пациентите безплатно всеки ден, след предварително записване.

„Скринингът е най-добрият начин за ранно откриване и успешно лечение на рака на гърдата. Ранното диагностициране на карцинома на млечната жлеза намалява значително неблагоприятните последици. С цел подобряване на достъпността до специализирана медицинска помощ и с желание на помогнем на повече жени, ние разработихме скринингова програма“, сподели д-р Мая Балабанова – специалист по хирургия. Тя подчерта, че екипът на Клиниката по обща хирургия разполага с модерна апаратура и всички възможности за изследвания.

Ракът на гърдата е най-разпространеното онкологично заболяване при жените, като честотата му в Европа достига 70 на всеки 100 000 души. За съжаление, България не прави изключение от тази статистика. Специалистите са категорични, че редовните профилактични прегледи са най-значимата мярка за намаляване на неблагоприятните последици от това заболяване и че тази диагноза отдавна вече не е „присъда“. Лекарите от Клиниката по онкологична и обща хирургия напомнят, че работят в тясно сътрудничество с Клиниката по медицинска онкология и Отделението по лъчелечение за постигане на оптимални терапевтични резултати.

Болница ,Сърце и Мозък’ разполага и с единствения Гама нож в страната и последно поколение линеен ускорител и предлага на пациентите комплексен мултидисциплинарен подход в диагностиката и лечението на онкологичните заболявания.

Recent Posts