Отделението по образна диагностика на болница „Сърце и Мозък“ с рекордно доверие от пациентите

 In Новини

Екипът е обучен по най-новите стандарти за качество и безопасност

По-малко от година след стартирането на работата си, отделението по образна диагностика във високотехнологичната болница „Сърце и Мозък“ в Бургас отбелязва 10 000 извършени рентгенографии, над 7 000 скенера и над 2 500 магнитно-резонансни томографии (ЯМР изследвания).

,,Ние предоставяме качественa и съвременна образна диагностика – компютърна томография (КТ) и магнитнорезонансна томография (МРТ) на заболявания на главния мозък, гръбначния стълб, белите дробове, коремните органи и крайниците. Специализираният софтуер позволява прецизна визуализация на всички съдови изследвания, например аортография, ангиография на съдовете на бял дроб и коремни органи, както и на мозъчните съдове и периферните артерии. Извършваме висококачествена КТ диагностика на сърцето и коронарните артерии и разполагаме със съвременна апаратура за ехографска и конвенционална рентгенова диагностика.

Високо информативните реконструкции и детайлната оценка на образите от нашите лекари по образна диагностика улесняват проследяването в динамика на развитието на различните заболявания и дава възможност за адекватно планиране на последващото лечение. Екипът ни е млад и обучен по най-новите стандарти за качество и безопасност“, споделя началникът на отделението доц. Лъчезар Манчев.

Recent Posts