Клиниката по неврохорургия на УМБАЛ Сърце и Мозък представи дейността си пред 150 невролози от цялата страна

 In Новини

Неврохирурзи от цялата страна се събраха в Плевен на конференция за високотехнологична неврохирургия. Близо 150 лекари дискутираха как модерните технологии помагат да се подобри качеството на оперативното лечение при по-малко натоварване за пациентите.

Водещи германски и български специалисти споделиха опита си при диагностиката в мозъчната неврохирургия и новите за страната ни ендоскопски операции на гръбначния стълб.

проф. д-р Николай Райнов: През последните 10 или 15 години навлязоха модерни технологии, които не са били на разположение преди възхода на електрониката, на компютърната технология. За да бъде успешен един неврохирург, той трябва да има и материалната база.

За първи път в България е проф. Фолкмар Хайдеке, който представи новостите в интраоперативната образна диагностика, прилагани в клиниката по неврохирургия в Аусбург.

проф. д-р Фолкмар Хайдеке: За неврохирурзите, които са овладяли модерната техника, има много големи възможности, например с точност до стотна от милиметъра да измерят позицията на инструментите в оперативното поле и по този начин да намаляват оперативната травма за пациента.

В Плевен от няколко месеца работи единствената у нас хибридна операционна, която разполага с апаратура за интраоперативна диагностика. В бъдеще тук се планират обучения на наши неврохирурзи, чрез които те ще могат да следят съвременните постижения, без да се налага да пътуват до западни клиники.

За повече информация тук.

Recent Posts

Leave a Comment