Мисия и визия

Мисията на Български Кардиологичен Институт е да изследва задълбочено проблемите на своите пациенти, да им предостави висококачествени здравни грижи, които надхвърлят техните очаквания и да се ангажира с продължаващото обучение и професионалната квалификация на нашите лекари.

За да осъществи своята мисия, Български Кардиологичен Институт си поставя следните цели:

 • Превъзходство в областта на специализираната здравна помощ, подкрепено от мащабна научноизследователска дейност и обучение;
 • Разработване, прилагане, оценка и споделяне на иновативни здравни технологии;
 • Привличане на висококвалифицирани медицински, научни и здравни кадри;
 • Превъзходство в качеството на здравните грижи по време на хоспитализацията и в дългосрочен период след това;
 • Осигуряване на достъпни здравни грижи;
 • Гаранция, че качеството на дейностите в Български Кардиологичен Институт е в основата на всяко решение за здравето на пациентите.

Визията на Български Кардиологичен Институт е основана на стремежа за утвърждаването ни като регионален лидер в Източна Европа в грижата за пациентите, клиничните резултати, научните изследвания и медицинското образование.

Основателят и ръководството на Български Кардиологичен Институт вярват, че различните медицински и здравни специалисти могат и трябва да работят и мислят заедно като екип. Този вид сътрудничество, ефикасност и споделена визия стимулират върховите постижения в грижата за пациентите, научните изследвания и образованието. Тези принципи остават валидни и днес в Български Кардиологичен Институт – здравна, научна и учебна организация, основана от лидери-визионери, които твърдо вярват в шест  фундаментални ценности, формиращи основата на корпоративната култура:

 • Качество – поддържаме високи стандарти чрез непрекъснато измерване, анализ и подобряване на здравните резултати.
 • Иновации – непрекъснато търсим по-ефективни, по-безопасни и разходно ефективни здравни технологии за постигане на нашите цели.
 • Сътрудничество – Български Кардиологичен Институт си сътрудничи и споделя знания с колеги от цял свят с цел увеличаване на здравните ползи за пациентите.
 • Удовлетворение – стремим се да надхвърлим очакванията на пациентите и колегите медицински специалисти.
 • Морал – придържаме се към високи морални принципи и професионални стандарти.
 • Грижа – стремим се да осигуряваме грижовна и подкрепяща среда на нашите пациенти, техните семейства и колегите медицински специалисти.