Педиатрия

За клиниката:
Клиниката по Педиатрия на МБАЛ ,Сърце и Мозък’, Плевен разполага с модерна материално-технична база и осигурява диагностика и лечение на широк спектър от заболявания. В клиниката се приемат деца от 0 до 18 годишна възраст с остри и хронични заболявания. На разположение на пациентите са 14 легла за интензивни грижи в детска възраст и 21 легла в общото отделение.

В клиниката работят лекари с богат клиничен опит както в амбулаторната педиатрия, така и болничното лечение, включително спешни състояния в детска възраст. Сред педиатрите са и специалисти по неонатология, анестезиология и реанимация, детска ревмокардиология, детска пулмология и детска нефрология. Високо квалифицираният персонал осъществява навременна и компетентна диагностична и терапевтична дейност, съобразена със стандартите за добра клинична практика.

Дейности:
Клиниката по Педиатрия работи по договор с НЗОК и деца се приемат, диагностицират и лекуват по клинични пътеки, обхващащи всички заболявания на неонаталния период, остри и хронични заболявания на дихателната система, остри инфекциозни заболявания, ревмокардиологични заболявания, заболявания на нервната система, заболявания на отделителната система, както състоянията изискващи интензивна терапия и реанимация.

Клиниката работи в тясно сътрудничество с клинична, микробиологична, имунологична и генетична лаборатория, с Отделението по образна диагностика, Клиника по нервни болести, Клиника по ортопедия и травматология, Клиника по хирургия и др.