Болница „Сърце и Мозък“ Бургас внедри последно поколение Холангиоскоп в Клиниката по гастроентерология

 In Новини

Финият размер на оборудването позволява диагностицирането на някои по-редки състояния в панкреасния канал

От края на месец април 2024 г. клиниката по гастроентерология в ,Сърце и Мозък’ Бургас разполага с холангиоскоп. Това е тънък ендоскоп, който се въвежда в жлъчните пътища и позволява точна диагностика на туморите на жлъчното дърво, както и екстракция на конкременти  чрез лазерна деструкция.

Финият размер на апарата позволява навлизането му и в панкреасния канал, чрез което могат да се диагностицират някои по-редки състояния на този важен и чувствителен орган.

“Холангиоскопът дава възможност на гастроентеролозите от клиниката да извършват пълна диагностика на билиопанкреасните заболявания. Този вид изследвания и диагностика е уникална за региона на Източна България“ – съобщава доц. Мирчев.

Recent Posts