‚Сърце и Мозък‘ – лидер в миниинвазивната сърдечна хирургия

 In Новини

Пациентка на 41 г.: „Кардиохирурзите рестартираха живота ми напълно, вече живея пълноценно“

Доц. Корновски, по данни на НЗОК ‚Сърце и Мозък‘ е лидер в кардиохирургичните интервенции и първи избор на пациентите в страната за 2022 г. Към днешна дата ‚Сърце и Мозък‘ Бургас е лидер и в миниинвазивната сърдечна хирургия. Разкажете малко повече за опита на клиниката.

Доц. д-р Владимир Корновски, д.м.: Безспорно няма по-безпристрастен и точен атестат за професионализма на екипите на модерните болнични комплекси в Бургас и Плевен. Като ръководител на клиниката по кардиохирургия съм изключително горд от постигнатите резултати и спечеленото доверие. От стартирането на ‚Сърце и Мозък‘ стандарт при клапната патология е минимално инвазивният хирургичен достъп. Над 90% от клапните ни операции се осъществяват по този начин. Стандартно достъпът до митрална и трикуспидална клапа е ендоскопски през 3-4 см кожен разрез. Отскоро в клиниката се извършва и тотално ендоскопска смяна на аортна клапа през 4 см разрез – колкото да премине имплантът. Към момента 92% от митралните клапи се реконструират също минимално инвазивно, което отговаря на европейската статистика. Важно е да отбележа, че при заболяванията на митралната клапа, основната ни цел е да съхраним собствената клапа на пациента, т.е. да направим клапна реконструкция или пластика, това е „златният стандарт“ в световната медицинска практика. Но трябва да се знае и че не всяка клапа може да бъде реконструирана, особено когато клапните промени причиняват стеноза. В нашата клиника при пациентите с дегенеративна митрална инсуфициенция (пролапс на митрална клапа) използваме техника с т.нар. нео-хорди (специални конци), с които възстановяваме нормалното затваряне на клапата, без да е необходимо да изрязваме никаква част от нея.

Изключително ценя знанията и опита на екипа ни – д-р Петър Узов е високоспециализиран сърдечен хирург, който оперира изцяло с миниинвазивен достъп и е овладял техниките до съвършенство. Към всички пациенти със заболяване на лявата коронарна артерия подохождаме минимално инвазивно (MIDCAB), като операцията се извършва на биещо сърце, без да се разрязва гръдната кост (стернума). Също така този метод е част от т.нар. хибридна реваскуларизация, при която се използва лявата вътрегръдна артерия за байпас към предната десцендентна артерия, а при останалите коронарни артерии се поставя стент от инвазивен кардиолог. Това изисква отлична колаборация с инвазивните кардиолози, което при нас е рутинна практика и постигаме отлични резултати. Не на последно място искам да споделя, че целият ми екип в клиниката всекидневно се подготвя и надгражда знания в областта на миниинвазивната сърдечна хирургия. В ‚Сърце и Мозък‘ Бургас създаваме школа, по която да се учат бъдещите ни последователи.

Д-р Узов, как протича минимално инвазивната операция?

Д-р Петър Узов: При всички минимално инвазивни процедури се достига до сърцето през малък разрез  отстрани на гръдния кош или в горната част на гръдната кост. По време на част от операцията функцията на сърцето се поема от машина сърце-бял дроб, която поддържа нормалното функциониране на всички органи в тялото. При ендоскопската (минимално инвазивна) хирургия се използва тънка видеокамера с висока резолюция, която се поставя през малък разрез в гръдния кош. С тази камера може да се визуализира всяка част от сърцето, дори в пъти по-добре отколкото при отворения достъп. Хирургът възстановява клапата посредством ендоскопски инструменти, операцията се извършва през работен канал около 4 см. След интервенцията рехабилитацията започва максимално рано с изправяне на пациента няколко часа след операцията. След престоя в интензивния сектор пациентът прекарва няколко дни в отделението по кардиохирургия, където състоянието му се наблюдава постоянно чрез телемониторинг. Преди изписване пациентите са напълно самостоятелни и нямат нужда от специализирана грижа. Седмица след напускане на болницата нямат никакви ограничения и могат да се завърнат към обичайните си занимания, работа и спорт. Връщаме пълноценни хора при семействата им.

Какви са предимствата на минимално инвазивната сърдечна хирургия?

Д-р Петър Узов: Минимално инвазивният достъп  е подходящ за всеки пациент с клапно заболяване, има съвсем малко ограничения, които изключваме при приемането на пациента. Операцията на клапата е същата, каквато пациентът получава при отворена операция. Предимствата са: липсата на болка,  значително по-малко кръвозагуба, по-нисък риск от инфектиране на оперативните рани, по-кратък болничен престой, бързо възстановяване и завръщане към нормалните активности и не на последно място – по-добър козметичен резултат.

Д-р Узов, с нас се свърза ваша пациентка – Мирослава Михайлова, която е само на 41 г. и е оперирана от Вас с миниинвазивна техника. По думите ѝ – Вие сте я спасили от инвалидизиране и сте „рестартирали живота ѝ напълно“. Описа Ви като изключителен лекар и изказа огромни благодарности към клиниката и персонално към Вас. „Ако не знаех, че съм оперирана, не бих разбрала по никакъв начин. Отново живея пълноценно и се чувствам прекрасно“ – споделя тя. Разкажете ни повече за нейния случай.

Д-р Петър Узов: Мирослава постъпи в клиниката с болест на Барлоу – сърдечно заболяване, което се среща при млади хора. Става дума за пролапс на всички сегменти на митралната клапа и високостепенна инсуфициенция, което налага комплексна клапна реконструкция. При Мирослава комплексната клапна реконструкция беше извършена напълно ендоскопски. Интервенцията протече гладко и още на първия контролен преглед тя се чувстваше отлично. Щастлив съм да чуя високата ѝ оценка.

Препоръчвам на всеки, който има оплаквания от сърцебиене или задух, да провери сърцето си за структурно заболяване чрез ехокардиографски преглед. Наблюденията ми са, че българите са търпелив народ и са склонни да неглижират сърдечния си дискомфорт с години. Важно е да се знае, че ако сърдечната операция е направена навреме, животът на оперираните не се различава от този на здравите хора. След извършена ендоскопска сърдечна операция пациентите могат да спортуват отново само в рамките на седмица, след като бъдат изписани от болницата.

Доц. д-р Владимир Корновски, д.м.: Тъй като говорим за Мирослава, която е много млада жена, бих искал да дам пример и със случай на значително по-възрастен пациент, който оперирахме с д-р Узов. Той е на 84 години и при него беше извършена тотално ендоскопска аортноклапна замяна. Пациентът беше противопоказан за TAVI и му бе предложена ендоскопска миниинвазивна операция. Възстановяването е аналогично като при TAVI интервенцията. Операцията бе извършена на 4 см порт за достъп. Пациентът беше раздвижен 4 часа след операцията, без да има ограничения в движенията. В момента той е изписан и се радва на нормален начин на живот.

Доц. Корновски, необходимо ли е пациентите да доплащат за миниинвазивна операция?

В ‚Сърце и Мозък‘ всички сърдечни операции, включително и минимално инвазивните, се покриват изцяло от НЗОК и подчертавам, че пациентите не доплащат абсолютно нищо допълнително.

Recent Posts