За сериозните частни болници държавната политика винаги е приоритет

 In Новини

За нас пациентът винаги стои на първо място“ – с това разбиране в душата и сърцето, и на дело, Българският Кардиологичен Институт (БКИ) създаде първата специализирана кардиологична болница през 2007 г. в Плевен. До днес в нея са преминали стотици хиляди възхитени пациенти и са спасени десетки хиляди живота при животозастрашаващи сърдечносъдови заболявания и събития, главно инфаркт на миокарда.

Кой е главният приоритет на държавната здравна политика в България?

Няма единна политическа или легална дефиниция. Безспорно той включва осигуряването на достъпна и качествена медицинска помощ, лечение и здравни услуги за цялото население на страната. Във водещите модерни болници ‚Сърце и Мозък‘ и блестящата новопостроена клиника ‚Мама и Аз‘ се лекуват малки и големи пациенти от цялата страна и от всички държави на Балканите, от абсолютно всички възрастови групи, от абсолютно всички етноси, включително хора от Африка и Азия. „Ние никога не сме ‚подбирали‘ пациентите, подлежащи на хоспитализация, нито по платежоспособност, нито по друг критерий, например имуществен или образователен ценз, етнос, произход и т.н., а се съобразяваме единствено с медицинските показатели и индикации и практикуваме медицина, основана на доказателствата“ – твърдо заявява проф. д-р Яна Симова, изпълнителен директор  на БКИ.

Частните болници не получават държавни субсидии и капиталови инжекции

И как така се справят, за да не бъдат, както ги определя министърът, „цъкащи бомби“, а по-скоро трябва да бъдат и са като „цъкащи часовници“? Фалшивите обвинения за подбор на пациентите или за неприемането на най-тежките случаи рухнаха бързо тази година, когато НЗОК обяви, че 24% от тежките кардиохирургични операции (при 100% остри животозастрашаващи състояния) през 2022 г. са извършени в ‚Сърце и Мозък‘, при това с рекордно ниска за цяла Европа вътреболнична смъртност. Над 60% от всички кардиохирургични интервенции и инвазивни кардио процедури се извършват в частни болници с – по общо признание – много добри клинични резултати. Сериозните частни болници разкриха собствени отделения по патоанатомия, лаборатории и други звена с ниска или нулева доходност.

Спешната помощ е държавна по закон и физически се намира по-често в държавните болници

Този продължаващ монопол, за който няма клинична пътека и изцяло се финансира от държавния бюджет, изкривява картината за приноса на частните болници, създава условия за феодално влияние на отделни държавни директори и най-лошото – потиска избора на пациента. Един въпиещ пример на феодализация в Плевен: спешната държавна помощ се намира в сградата на държавната болница. Директорът на държавната болницаа е забранил и след серия скандали със сменената директорка на спешната помощ, е успял да ограничи реферирането (изпращането) на спешни пациенти към частните болници в града и особено към „Сърце и Мозък“. Въпреки че там има пълна готовност и отлични условия за оказване на най-съвременна спешна помощ, редица пациенти са принудително отведени в непредпочитаната от тях държавна болница – против тяхната воля и волята на техните роднини. Грубото администриране на процеса нарушава правото на избор на пациента и понижава качеството в болничното здравеопазване в страната, което със сигурност остава първокласен държавен приоритет. А обществената функция, която лекарят изпълнява – независимо дали работодателят му е държавен, общински или частен, е една и съща. Например, винаги когато български съд е определил лекар експерт от частна болница по съдебно дело, той се е отзовавал и е давал своята обективна професионална експертиза.

Министърът няколко пъти потвърди своето правилно разбиране, че само със съвместни и координирани усилия на частните и държавните болници, включително сливания, приватизация или други организационни форми на сътрудничество, и единствено чрез конкуренция по качеството можем да издигнем националното здравеопазване до европейско ниво.

Recent Posts