,Сърце и Мозък‘ Плевен разполага с високоспециализирана апаратура за фетална морфология

 In Новини

Високоспециализиранo и подробно ултразвуково изследване на вътреутробното развитие на плода и протичането на бременността в различните гестационни седмици извършва болница ,Сърце и Мозък‘ в Плевен. С феталната медицина осигуряваме най-добрите грижи за плода и майката, категорична е д-р Добринка Гинчева, д.м. акушер-гинеколог в ,Сърце и Мозък‘.

„В болницата разполагаме със съвременен високоспециализиран ултразвуков апарат Samsung HERA W9, чрез който се извършват 2D-, 3D- и 4D-ехография с доплерово изследване. На бъдещите майки предлагаме ранен и късен биохимичен скрининг, скрининг за прееклампсия в отделните срокове на бременността, ранна фетална морфология и фетална морфология във втори и трети триместър. По време на прегледа се прави оценка на основните органи и системи, темпа на растеж и развитието на плода и се изключват вродени аномалии. Оглеждат се степента на зрялост, вида и положението на плацентата, количеството на околоплодната течност, дължината и степента на скъсяване на маточната шийка, кръвотока в основните съдове на плода, пъпната връв и маточните артерии“, информира д-р Гинчева, д.м.

Пациентките на болницата могат да разчитат на:

– Ехографски скрининг в първи триместър на бременността (11-13+6 г.с.) – високоспециализирано ултразвуково изследване за структурни и органни дефекти на плода – ранна фетална морфология. Тя позволява диагностика на големи фетални аномалии още в 11-та гестационна седмица.

– Ранен (11-13+6 г.с.) и късен (14-20 г.с.) биохимичен скрининг.

– Скрининг за прееклампсия (11-14+1 г.с.), (19-24+6 г.с.), (30-37+6 г.с.) – откриване на рисковите пациенти и изготвяне на адекватно поведение, целящо предотвратяване на последствията от високото кръвно налягане върху бременността.

– Фетална морфология във втори триместър на бременността (19-23 г.с.) – високоспециализирано ултразвуково изследване за оценка на анатомията на плода и изключване на вродени структурни аномалии. С това изследване могат да се открият около 80% от структурните аномалии.

– Фетална морфология в трети триместър на бременността (28-32 г.с.) – високоспециализирано ултразвуково изследване с цел изключване или диагностициране на аномалии, които се проявяват в по-късните срокове от бременността. Диагностицират се застрашени от изоставане в растежа и развитието си плодове. Детерминира се кръвоснабдяването, достъпът на кислород и хранителни вещества.

В болницата се осигурява мултидисциплинарен подход и наблюдение на високорискови и многоплодни бременности. При жени с повтарящи се спонтанни аборти, предходни усложнения на бременността и при риск от преждевременно раждане, се предлага хоспитализация за цялостна грижа и спокойно протичане на бременността.

Д-р Добринка Гинчева, д.м. е сертифициран лекар към Фондацията по фетална медицина, Лондон, FMF ID: 216660, за провеждането на скрининг за прееклампсия, Доплерова ехография в акушерството, измерване на нухална транслуценция и оценка на маточната шийка. Успешно е преминала десетки курсове и квалификации у нас и в чужбина.

Можете да прочетете цялата новина тук.

Recent Posts