Покана до УМБАЛ-Бургас

 In Новини

До: УМБАЛ-Бургас, ЕИК: 102274111, представлявана от д-р Бойко Г. Миразчийски, със седалище и адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“, № 73,

Копие: Аджибадем Сити Клиник Бургас, представляванa от д-р Марияна Контева

ПОКАНА

От:  МБАЛ Сърце и Мозък, със седалище и адрес: гр. София,  бул. „Г. М. Димитров“, № 1
София, 21 февруари 2019 г.

Уважаеми д-р Миразчийски,

С Ваша заповед No VI-P-81 от 19.02.2019 г., „Аджибадем Сити Клиник Бургас“ е декласирана и МБАЛ „Сърце и Мозък“ е oбявена за победител и спечелила търга, проведен на 7 януари 2019 г. за избор на наемател на 1-ви етаж от Терапевтичен блок-3 с площ 461 кв. метра и приземен етаж на същия блок с площ от 474 кв. метра в УМБАЛ-Бургас АД.

Ръководството на МБАЛ Сърце и Мозък настоява държавната УМБАЛ-Бургас като наемодател да извади Аджибадем Сити Клиник Бургас от заеманите и ползвани противозаконно помещения в срок до една седмица от получаване на настоящата покана! (1) – защото досегашният наемател заема и ползва държавна собственост без никакво правно основание и (2) защото МБАЛ Сърце и Мозък трябва да получи владението на помещенията веднага – в деня на сключване на договора, иначе как може да встъпи като нов наемател, съгласно закона и горецитираната заповед!?! Владението, плащането на наемната цена и сключването на договора стават в един и същи момент, в един и същи ден – наемодателят (УМБАЛ–Бургас), обаче,  не е готов да изпълни своите задължения съгласно закона и собствената си заповед от 19-ти февруари 2019 г.! Моля, да предприемете всички правни и фактически  действия и ефективно да изпълните своята заповед, като осигурите на истинския победител “Сърце и Мозък” безпрепятствено използване на помещенията – за което сте ни поканили да платим наемната цена  (по банков път – електронно), дори в двоен размер! Иначе, заповедта Ви остава само на хартия!

Търпението и толерирането на незаконната окупация на държавните помещения е тежко нарушение на закона, г-н Изпълнителен Директор, за което ще сезираме компетентните органи!

В случай, че бившият наемател продължи неоснователно да владее имота след изтичането на посочения срок, ще считаме действията им за престъпно самоуправство -което вече е започнало – и ще сигнализираме органите на прокуратурата и търсим съдействие за принудително изваждане.

С колегиални чувства,
Д-р Петя Диновска
Изпълнителен Директор

Recent Posts

Leave a Comment