Представителите на СБАЛК Ямбол д-р Фархат Фуладванд, д-р Сашко Жежовски и д-р Октай Максудов представиха случай за третиране на бифуркационна стеноза и получиха първа награда за най-добър случай

 In Uncategorized @bg

От 25 до 27 януари в София се проведе по бифуркации и комплексни коронарни интервенции. Освен български специалисти, лекции изнесоха техни колеги от Франция, Белгия, Испания, Полша, Гърция и др. Присъстваха около 150 лекари. Това издание на курса акцентира върху новости при бифуркациите – теория и практика, както и спорната тема за комплексните бифуркации с двустентова техника.

Осмото издание на курса беше фокусирано и върху активно дискутираната тема за хроничните тотални оклузии (CTO PCI).

Recent Posts

Leave a Comment