Oбластният управител на Шумен награди СБАЛК Мадара за постижения при осигуряването на безопасни условия на труд

 In Новини

Навръх Световния ден за безопасност и здраве при работа областният управител на Шумен госпожа Донка Иванова награди СБАЛК Мадара за отлични постижения при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите. Високата оценка, която получи болницата на БКИ, се базира на одитни доклади от инспекцията по труда.

Световният ден за безопасност и здраве при работа има за цел да подпомогне превенцията на трудовите злополуки и професионалните заболявания в световен мащаб. Това е кампания за повишаване на осведомеността, както и за фокусиране на международно внимание върху възникващите тенденции в областта на безопасните и здравословни работни условия и върху степента на трудовите травми, заболявания и смъртни случаи в световен мащаб. Тази година 28 април е посветен на зелените работни места и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в зелените производства.

Recent Posts

Leave a Comment