Комплексният онкологичен център на ‚Сърце и Мозък‘ е единственият в България член на Европейската организация на онко институтите

 In Новини

За едва три години центърът успя да се утвърди като предпочитан сред хиляди пациенти

Около 3 милиона европейци чуват диагнозата „рак“ всяка година. Повече от половината страдат от рак на гърдата, дебелото черво, белите дробове или простатата или злокачествени хематологични заболявания. И въпреки че онкологичните заболявания са втората най-често срещана причина за смърт в ЕС, до 40% от случаите са лечими. На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака, а това е повод да напомним, че ранното откриване, превенцията и качествените грижи могат да спасят хиляди животи.

Онколозите и онкохематолозите са единодушни, че прилагането на иновации във всички етапи – от диагнозата и лечението до проследяването на пациентите, е крайъгълният камък на успешната терапия и подобряването на качеството на живот. А в основата на добрите резултати е комплексният мултидисциплинарен подход.

Мултидисциплинарно лечение

Мултидисциплинарните екипи на ,Сърце и Мозък‘ включват хирурзи, патолози, медицински онколози, клинични хематолози, лъчетерапевти, неврохирурзи, кардиолози, ортопеди, пулмолози, гастроентеролози, невролози, специалисти по медицинска генетика, акушер-гинеколози, ендокринолози, хематолози, клинични психолози – всички на едно място. Те заедно определят терапевтичната стратегия при всеки пациент спрямо индивидуалните му характеристики, биологията (вида) на тумора, взимайки под внимание съпътстващите заболявания, фамилната история и други рискови фактори.

Във високотехнологичния болничен комплекс работи първият в страната екип по кардиоонкология. Благодарение на него редица пациенти със сърдечносъдови заболявания или сърдечносъдова токсичност от проведената онкологична или онкохематологична терапия, които в друг случай не биха могли да започнат противотуморна терапия, реално не само провеждат такава, но и постигат изключителни резултати. Гаранция за този успех е тясната колаборация между кардиолози и онколози и клинични хематолози.

Индивидуален подход

В центъра на модерното онкологично, респективно онкохематологично, лечение е пациентът, затова видът на терапията и последователността на лечебните методи са строго индивидуални.

Таргетната терапия и имунотерапията бележат изключителен напредък в терапевтичните алгоритми, прилагани в ,Сърце и Мозък’. Нашите медицински генетици рутинно изследват биомаркери с предиктивна, прогностична и диагностична цел и определят мутационния профил на пациента, за да бъде избран оптималният индивидуално адаптиран (персонализиран) терапевтичен подход. Изследването на определени молекулярно-генетични маркери дава информация за ефективността и възможната полза от имунолечението и приложението на таргетните медикаменти. Навременното изготвяне на молекулярно-генетичен анализ е част от успешното лечение при пациентите.

Опитни специалисти и високи технологии

Работата на центъра се надгражда и от най-модерния лъчетерапевтичен комплекс, снабден с най-високотехнологично оборудвания линеен ускорител у нас, 4D компютърен томограф симулатор за планиране на лъчелечението и радиохирургията и с единствения в страната гама-нож от последно поколение.

Стереотактичната радиохирургия (SRS) се използва за лечение на доброкачествени и злокачествени мозъчни тумори, съдови заболявания в мозъка (артериовенозни малформации и тригеминална невралгия), а през последните години – все по-често и при мозъчни метастази, които някои пациенти развиват въпреки първоначално проведената онкотерапия. Натрупаният опит с апарата показва, че свързаните с лъчелечението остри странични ефекти като гадене, повръщане, главоболие на практика изключително рядко се наблюдават при пациентите, лекувани с гама-нож.

Радиохирургията обикновено се извършва еднократно в рамките на един ден болничен престой. Тя е много по-безопасна и с по-малка токсичност както в сравнение със стандартната неврохирургична операция, която включва разрези на скалпа, черепа, мозъчните мембрани и тъкан, така и в сравнение с друг вид лъчетерапия, при която се налага многократно облъчване. Лечението се заплаща от Националната здравноосигурителна каса.

Роботизираната онкогинекология е запазената марка на клиниката за майчино и детско здраве ,Мама и Аз’ – част от ,Сърце и Мозък’ в Плевен. За година и половина специално обучените специалисти са извършили повече от 1500 оперативни интервенции, една трета от които свързани с онкологични гинекологични заболявания.

Освен стандартната отворена и класическата лапароскопска хирургия в клиниката рутинно се прилага и хирургия с роботизирана система da Vinci. За роботизираната гинекологична хирургия болницата има сключен договор с НЗОК. Тя носи редица предимства – минимално инвазивна, с най-ниски нива на травматичност и постоперативни болки, възстановяването е бързо и пациентките могат да се върнат към обичайното си ежедневие във възможно най-кратки срокове. За роботизираната гинекологична хирургия болницата има сключен договор с НЗОК.

Ракът на гърдата представлява една четвърт от всички онкологични заболявания и е най-често срещаното злокачествено заболяване при жените. В България единствено в “Сърце и Мозък” се прилага сентинелна биопсия на аксиларни лимфни възли – абсолютен стандарт при лечението на ранния карцином на гърдата. Методът позволява по време на операцията да се открият лимфните възли, които са първи по пътя на лимфното дрениране и метастазиране. Ако тези възли са без метастази, се приема, че останалите възли също са без метастази, т.е. че лимфният статус е отрицателен. Не се налага отстраняването им, което прави операцията много по-щадяща. Специалистите разполагат с най-модерната апаратура за онкопластична хирургия.

През миналата година световно признатият гръден хирург проф. д-р Диего Ривас и екипите на ,Сърце и Мозък’ извършиха първата в България унипортална робот-асистирана резекция на бял дроб. Тази минимално инвазивна интервенция е изключително подходяща за пациенти с белодробен карцином, особено при такива с труднодостъпни тумори на белия дроб.

В комплексния онкологичен център на ,Сърце и Мозък‘ се извършват още лечение и диагностика на злокачествени заболявания на простатата, бъбреците, пикочния мехур, тестисите, пениса, уретера. Специалистите уролози прилагат конвенционална и лапароскопска хирургия на простата и бъбреци, високотехнологична роботизирана da Vinci хирургия, миниинвазивна лазерна и биполярна хирургия при тумори на пикочния мехур. Eкипите използват и високочувствителен метод за откриване на зони, засегнати от карцином на пикочния мехур. Този подход позволява да бъдат диагностицирани 24% повече тумори, което е от ключово значение за по-добра прогноза.

От началото на 2024 г. високотехнологичната ,Сърце и Мозък’ стартира програма за лечение на първични и метастатични злокачествени заболявания на перитонеума (обвивката на коремната кухина). Болницата вече разполага и с най-съвременната апаратура за лечението на този вид заболявания. Методите HIPEC (хипертермична интраперитонеална химиотерапия) и PIPAC (интраперитонеална аерозолна химиотерапия под налягане) дават възможност за контрол и в някои случаи за пълно излекуване на смятани до момента за неизлечими първични и метастатични злокачествени заболявания на перитонеума. Изпълнението на строго определени критерии от пациента е ключово за включване в програмата и получаване на добри резултати от лечението.

Връзката лекар-пациент

Съвременната медицина предлага надежда, но също така поставя нови предизвикателства пред онколозите и техните пациенти. С напредването на науката, опита и прилагането на иновации в ежедневната практика на всеки етап от диагнозата до лечението лекарите могат да предложат по-добра грижа и подкрепа за тези, които се борят с рака. А онкологичното и онкохематологичното лечение са дългосрочен процес – в това предизвикателство пациентът и лекарят са заедно през целия път. Изграждането на доверие е от ключово значение за добрата прогноза, а често лекарите се превръщат в част от семейството.

Защо ,Сърце и Мозък’?

На едно място във високотехнологична среда работи екип от квалифицирани и утвърдени специалисти, за които доверието и високата оценка на пациентите са от изключително значение. Неслучайно комплексният онкологичен център на ,Сърце и Мозък’ е първият център в страната, сертифициран като член на Организацията на онкологичните центрове в Европа OECI (Organisation of European Cancer Institutes). Това му дава възможност да работи в европейската мрежа за борба с рака, да обменя ценен опит, за да предложи на пациентите достъп до модерно персонализирано лечение, базирано на медицината на доказателствата.


Научен принос

От 26 до 28 януари т.г. се проведе втората национална онкологична научна конференция с международно участие “Ерата на иновациите в онкологията: Иновацията е нашето ДНК/ Innovation is our DNA”, организирана от Дружеството по онкофармакология и онкология.Специалистите от ,Сърце и Мозък’ представиха редица собствени проучвания, които отразяват успехите от реалната им клинична практика в направления като медицинска генетика, кардиоонкология, стереотактична радиохирургия, карцином на гърдата, рак на перитонеума и други.

Recent Posts