Неврохирурзи от ,Сърце и Мозък’ отстраниха тумор с размер на яйце от мозъка на германка

 In Новини

Жената е на 75 години и след кратък престой във високотехнологичната болница е изписана в добро състояние

Германска гражданка на 75 години постъпва по спешност в ,Сърце и Мозък’ с  оплакванията от персистиращо главоболие, световъртеж и затруднена походка. След консултация със специалист постъпва в клиниката по неврохирургия.

На пациентката са направени всички необходими изследвания, като резултатът от скенер показва мозъчен тумор  с рядка локализация и вид на доброкачествен (фалкс менингиом) с размер 7 см. Този тип тумори съставляват около 8% от популацията на менингеомите. Пациентката е преведена в операционна зала, където екип от неврохирурзи с водещ оператор д-р Пламен Симеонов извършват цялостно отстраняване на мозъчния тумор под микроскопски и невронавигационен контрол.

Операцията преминава гладко и туморът е отстранен без съпътстващи усложнения. Хистологичният резултат потвърждава, че туморът е доброкачествен от този тип. След кратък постоперативен престой пациентката е изписана с подобрено общо състояние и хемодинамично стабилна и афебрилна.

Recent Posts