„24 часа“: Защо Асена Сербезова лишава от роботизирана хирургия огромен град като Бургас?

 In Новини

– От Сърце и Мозък твърдят, че половин година, от ноември м.г., чакат да внедрят da Vinci в морския град – за същото време министърката издавала разрешение за цели болници
– Административната процедура продължава след последните уточнения от 20 април, отговарят от Министерството на здравеопазването

В Бургас – четвъртия по големина български град, който страда заради липса на лекари от различни специалности и модерна апаратура, седи в найлони и чака разрешение последно поколение апаратура за роботизирана хирургия da Vinci с четири ръце.
Роботът се използва в области като урология, коремна (колоректална) хирургия и гръдна хирургия. Предимствата на робот-асистираните минимално инвазивни интервенции са емпирично доказани в последните 20 г.: по-бързо възстановяване на пациента, по-кратък болничен престой, по-малка травма и кръвозагуба и по-бързо връщане към ежедневна активност и работоспособност на пациентите. Технологията има по-добра прецизност и дори външните белези след такава операция са по-малки. В света има инсталирани над 5000 робота в над 64 страни. В България те са по-малко от дузина.

Фактът, че жителите на Югоизточна България (708 791 души според данни на НСИ от 2020 г.) продължават да се записват в списъци и да се надяват да дочакат възможност за модерно лечение с роботизирана хирургия в София, не тревожи никого в Министерство на здравеопазването. Заявление по чл. 37Б, ал. 2 от ЗЛЗ за разрешение на високотехнологични дейности в бургаската Сърце и Мозък е депозирано в МЗ на 30 ноември 2021 г. Срокът за произнасяне по заявлението е двумесечен и е изтекъл през февруари т.г. Въпреки нашето любезно писмо-напомняне от 7 март 2022 г., след изтичане на всички срокове за административната процедура, МЗ умишлено продължава да задържа разрешението за роботизирана хирургия, сега в „трета глуха“, а списъкът от пациенти за урологични, коремни и гръдни роботизирани операции расте и вече надхвърля 50 пациенти“, сподели Живко Колев – административен директор на МБАЛ „Сърце и Мозък“, Бургас. „Не мога да разбера какво иска министърката от пациентите“ – не сдържа възмущението си административният директор.

На въпрос към Министерството на здравеопазването защо се бави разрешението за da Vinci в Бургас и защо не се спазват указаните срокове от МЗ отговарят:
Болница „Сърце и Мозък“, гр. Плевен е подала заявление за разрешение на високотехнологични дейности (оперативна дейност с роботизирана хирургия  da Vinci) по чл. 37б, ал. 2 от ЗЛЗ на адреса си в гр. Бургас. В хода на процедурата са изискани и внесени допълнения от лечебното заведение през декември. Съгласно нормативно определения ред становища са изразили ИАМН и НЗОК. С оглед изясняване на становището на НЗОК относно възможностите за финансиране на новата дейност е изискана допълнителна информация от НЗОК. Отговор е получен на 20 април 2022 г., като с получаването му продължава и административната процедура.
От Сърце и Мозък“ се възмущават, че „всички законоустановени становища и съгласуване са получени в министерството още през януари, когато МЗ е било длъжно да издаде разрешението за робота. Търсенето на нови и нови становища е злоупотреба с власт и е арогантно нарушение на правото само по-себе си, а и министър Сербезова е изпаднали в противоправна забава още през февруари. Сега камуфлажното търсене на още становища, през април, е само форма на административен произвол“.

Сърце и Мозък“ посочва заповед РД-01-124/09.03.2022 на министър Сербезова, с която  е издала разрешение за дейност на специализирана болница по кардиология „Св. Георги“ от Перник в София, подадено на 29 ноември, т.е. по същото време на заявлението от Бургас за робота. Дейностите на цялата нова софийска болницата включват хирургия, съдова хирургия, ортопедия и травматология, урология, анестезиология и интензивно лечение, които ще се извършват в София, където е претъпкано с болници.  Още един очеваден пример за едностранчиви решения на министър Сербезова.

Според запознати МЗ предотвратило в последния момент и друг скандал, свързан с договор за съвместна дейност между държавната „МБАЛ – Търговище“ с принципал МЗ и частната „СМДЛ Медекс – Търговище“. Процедурата по подписване била спряна след публикации в медиите. Според тях било подготвеното решение планирало разпределение на приходи от дейността в съотношение 23% към 77% в полза на „Медекс“. В крайна сметка договор не бил подписан. Проверка доказала, че собствениците на „СМДЛ Медекс – Търговище“ и „Св. Георги“ Перник са едни и същи лица, което вече поражда определени конкретни съмнения, твърдят източниците.

„Нали уж инвестициите за модерно здравеопазване извън центровете в София е вечен стремеж и постоянна задача на всеки нов министър на здравеопазването? Ако достъпността до съвременна медицинска грижа е приоритет на министър Сербезова, тогава нека издаде необходимото разрешение и хората от Бургас и региона получат роботизирано лечение, без да инвестират допълнителни средства, време и тревоги в организиране на медицински туризъм до столицата“, категоричен е Живко Колев от Бургас.

„Нормативната уредба не допуска приоритизиране на подадените заявления и провежданите административни процедури по чл. 37б, от ЗЛЗ“, отричат категорично обвиненията от Министерството на здравеопазването.

Оригиналната статия можете да прочетете тук.

Recent Posts