Специалисти на БКИ участват в международен учебник за COVID-19

 In Новини

В края на втората година от началото на пандемията от SARS-CoV-2 международната научна общност излиза с учебника „Fighting the COVID-19 Pandemic“, който събира на едно място най-актуалните към момента знания, опит и стратегии в борбата с вируса и неговите последици върху човешкия организъм. Специалистите от научноизлседователския екип на Българския Кардиологичен Институт са автори на ключовата глава „Пост-COVID-19 състояния и сърдечносъдовата система“ – област, в която лекарите от ‚Сърце и Мозък’ Плевен и Бургас имат вече широко утвърден научен и практичен опит.

Абстракт:

При един от четирима пациенти, засегнати от COVID-19, ще се наблюдават персистиращи (>3-4 седмици) признаци и симптоми (състояния след COVID-19 или подостри последици от SARSCoV-2 – PASC) и този факт ще има голямо значение за здравеопазването и икономическите системи през следващите години. Сърдечносъдовата система е една от основните мишени на Пост-COVID-синдрома, като се има предвид патогенезата на вируса и разпространението  на АСЕ-2 рецепторите. Според първоначалния ни личен опит чрез кампанията Живот след COVID“ на Българския Кардиологичен Институт, значителна част от пациентите, преболедували COVID-19, развиват дългосрочни сърдечносъдови последици. Те могат да варират от ритъмни нарушения и вариации на кръвното налягане, през увреждане на механиката на миокарда и сърдечна недостатъчност до остри съдови прояви на Пост-COVID-19 състояния като остър коронарен синдром, остра белодробна емболия и остра исхемия на крайниците. Тези сърдечносъдови усложнения изискват специално и целенасочено медицинско внимание. Ние споделиме личния си опит по този въпрос, за да помогнем на нашите колеги и техните настоящи и бъдещи пациенти.

Намерете цялата научна публикация в оригинал тук.

Recent Posts